Detail předmětu

Geodetické sítě

FAST-GE13Ak. rok: 2018/2019

Polohové sítě dvou a třírozměrné. Metody budování, stabilizace a signalizace bodů. Převod měřených veličin do zobrazovací roviny. Sítě s měřenými osnovami směrů a délkami, družicové sítě. Vyrovnání souřadnic bodu v rovinných sítích, vyrovnání trojrozměrných sítí. Lokální sítě, volná síť. Analýza přesnosti vyrovnaných souřadnic a jejich funkcí. Transformace rovinných a prostorových sítí. Současné metody a technologie budování bodových polí. Projekt geodetické sítě. Výškové sítě. Převody měřených převýšení. Vyrovnání nivelačních pořadů a sítí v ČSNS a přesných plošných sítí. Údržba a obnova sítí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Naučit se navrhnout a zpracovat projekt, zaměřit, vyrovnat a analyzovat kvalitu lokální geodetické sítě. Zvolit vhodnou metodu připojení lokální geodetické sítě do geodetického systému.

Prerekvizity

Metody vyrovnání, maticový počet, lokální extrémy funkce více proměnných. Podobnostní transformace souřadnic.

Korekvizity

Matematika I, Matematika II, Geodézieie I,II,III, Teorie chyb a vyrovnávací počet.

Doporučené volitelné složky programu

Nespecifikováno

Doporučená nebo povinná literatura

Nevosád, Z.: Geodézie VI. VA Brno, 1984. (CS)
Abelovič, J. a kol.: Meranie v geodetických sieťach. Alfa Bratislava, 1990. (SK)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Úspěšné složení dvou písemných testů, odevzdání a schválení výsledků výpočetních cvičení, zápočet

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Opakování vybraných pojmů z lineální algebry a operací s maticemi. Lokální (účelové) geodetická sítě.
2. Příprava měřených veličin
3. Zprostředkující vyrovnání - rovnice pozorování - linearizace rovnic - rovnice oprav
4. Analýza výsledků zprostředkujícího vyrovnání. Chybová elipsa.
5. Zprostředkující vyrovnání vázané podmínkami. Diferenciální podobnostní transformace.
6. Volná síť, definice a účel volby volné sítě.
7. Shodnostní a podobnostní transformace v rovině a prostoru. Odvození rovnic.
8. Síť tvořená vektory z GNSS měření. Transformace vektoru na fiktivní měření, transformace kovarianční matice
9. Etapy realizace geodetické sítě
10. Záloha

Cíl

Naučit se založit, zaměřit, vyrovnat a posoudit kvalitu geodetické sítě

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor GI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor GI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Opakování vybraných pojmů z lineální algebry a operací s maticemi. Lokální (účelové) geodetická sítě.
2. Příprava měřených veličin
3. Zprostředkující vyrovnání - rovnice pozorování - linearizace rovnic - rovnice oprav
4. Analýza výsledků zprostředkujícího vyrovnání. Chybová elipsa.
5. Zprostředkující vyrovnání vázané podmínkami. Diferenciální podobnostní transformace.
6. Volná síť, definice a účel volby volné sítě.
7. Shodnostní a podobnostní transformace v rovině a prostoru. Odvození rovnic.
8. Síť tvořená vektory z GNSS měření. Transformace vektoru na fiktivní měření, transformace kovarianční matice
9. Etapy realizace geodetické sítě
10. Záloha

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Matematické základy vyrovnání MNČ - v maticovém vyjádření
2. Příprava měřených veličin pro vyrovnání
3. Rovnice měření, linearizace, rovnice oprav
4. Zprostředkující vyrovnání
5. Analýza výsledků vyrovnání
6. Střední chybová elipsa
7. Podobnostní transformace, korekce transformovaných souřadnic váženými průměry.
8. Přehled komerčních programů pro vyrovnání geodetických sítí
9. Vyrovnání sítě tvořené vektory GNSS
10. Zápočet