Detail předmětu

Počítačová grafika I

FAST-GE09Ak. rok: 2018/2019

Předmět počítačové grafiky, digitalizace obrazu (vzorkování, kvantování), teorie barev, CIE diagram, barevné modely, rozptylování barev. Uložení obrazu do vzorkovacích řádků, pásů, dlaždic. Komprese dat . Ztrátové a bezestrátové kompresní metody. Princip vektorových formátů, konverze dat z bitmapy do vektorového tvaru a zpět. Technické prostředky pro počítačovou grafiku, úprava obrazu, základy 3D grafiky

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Zvládnout teorii grafických formátů, způsob uložení grafické informace do souboru, pochopit základní principy technických prostředků. Porozumnět grafickým formátům, práce s grafickými editory

Prerekvizity

Fourierův rozvoj, maticový počet

Doporučená nebo povinná literatura

Gonzales, R. C., Woods, R. E.: Digital Image Processing. Addison Wesley, 1993. (EN)
Foley–Dam–Feiner–Hughes-Philips: Computer Graphics: Computer Graphics: Princ.and Pract.. Addison Wesley, 1995. (EN)
Watt, A., Policarpo F.: The Computer Image. Addison Wesley, 1998. (EN)
Klíma, Bernas, Hozman, Dvořák: Zpracování obrazové informace. Skriptum ČVUT Praha, 1996. (CS)
Šnorek: Technické prostředky poč. grafiky. Skriptum ČVUT Praha, 1996. (CS)
Žára, J., Beneš, B., Felkel, P.: Moderní počítačová grafika. Computer Press, 1998. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Výuka teorie probíhá prezentací a přímou výukou. Praktické dovednosti získá student řešením několika dílčích úloh a 2 projektů. Kurz bude založen na LMS Moodle

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka, odevzdání laboratorních protokolů, aktivita ve cvičeních, písemné testy, odevzdání závěrečného projektu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, digitalizace obrazu, aliasing.
2. Barvy, barevné modely
3. Teorie grafických formátů, fyzické a logické formáty dat, pásy, dlaždice.
4. Přímé a nepřímé uložení obrazu (paleta), platformové závislosti.
5. Komprese dat - bezeztrátové metody (Huffmanův kód, RLE, kvandrantový strom, prediktivní metody)
6. Komprese dat - ztrátové metody (Diskrétní kosinová transformace, fraktály, redukce barev, vektorová kvantizace)
7. Vektorová grafika, princip vektorových formátů, technologie C4.
8. Problematika konverze grafických formátů. Vektor - rastr a zpět.
9. Principy nejpoužívanějších grafických formátů (BMP, PCX, TIFF, JPEG, HPGL, DXF, ...)
10. Technické prostředky pro počítačovou grafiku - úvod, zobrazovací podsystém počítače (adaptéry, monitory,...), tiskárny, zapisovače, snímače.
11. Úprava obrazu. Korekce jasu, ekvalizace histogramu, nelineární transformace (warping, morphing) diskrétní konvoluce.
12. Transformace v rovině, ořezávání objektů
13. Základy 3D grafiky

Cíl

Zvládnout teorii grafických formátů, způsob uložení grafické informace do souboru, pochopit základní principy technických prostředků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor GI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor GI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, digitalizace obrazu, aliasing.
2. Barvy, barevné modely
3. Teorie grafických formátů, fyzické a logické formáty dat, pásy, dlaždice.
4. Přímé a nepřímé uložení obrazu (paleta), platformové závislosti.
5. Komprese dat - bezeztrátové metody (Huffmanův kód, RLE, kvandrantový strom, prediktivní metody)
6. Komprese dat - ztrátové metody (Diskrétní kosinová transformace, fraktály, redukce barev, vektorová kvantizace)
7. Vektorová grafika, princip vektorových formátů, technologie C4.
8. Problematika konverze grafických formátů. Vektor - rastr a zpět.
9. Principy nejpoužívanějších grafických formátů (BMP, PCX, TIFF, JPEG, HPGL, DXF, ...)
10. Technické prostředky pro počítačovou grafiku - úvod, zobrazovací podsystém počítače (adaptéry, monitory,...), tiskárny, zapisovače, snímače.
11. Úprava obrazu. Korekce jasu, ekvalizace histogramu, nelineární transformace (warping, morphing) diskrétní konvoluce.
12. Transformace v rovině, ořezávání objektů
13. Základy 3D grafiky

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Adobe Photoshop
2.Adobe Photoshop
3.Adobe Photoshop
4. práce s VKM
5. práce s VKM
6. účelová mapa v MicroStation
7. účelová mapa v MicroStation
8. klasifikace obrazu ArcGIS
9. klasifikace obrazu ArcGIS
10. KOKEŠ - prostředí
11. KOKEŠ - kreba základních prvků
12. KOKEŠ - editace, buňky
13. zápočtový test

eLearning