Detail předmětu

Aplikovaná optika a elektronika

FAST-GE02Ak. rok: 2018/2019

Vývoj názorů na podstatu světla, světlo jako elektromagnetické záření, základy geometrické optiky, základy vlnové optiky, ideální optické zobrazení, Gaussova zobrazovací rovnice, základy maticového počtu pro řešení úloh geometrické optiky, reálné zobrazení, clony, hloubka ostrosti pole, vady zobrazovacích soustav, optické sklo, optické záření a fotometrie, jednoduché prvky zobrazovacích soustav - rovinné odrazné a lámavé plochy, planparalelní deska, optický klín, hranoly, sférické a asférické odrazné a lámavé plochy, čočky - oko, vizuální optické přístroje, mikroskop, dalekohled, zrcadlové teleskopy, projekční přístroje, rozlišovací schopnost optických přístrojů, základní optické části geodetických přístrojů, základy vláknové optiky, lasery.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Vývoj názorů na podstatu světla, světlo jako elektromagnetické záření, základy geometrické optiky, základy vlnové optiky, ideální optické zobrazení, Gaussova zobrazovací rovnice, základy maticového počtu pro řešení úloh geometrické optiky, reálné zobrazení, clony, hloubka ostrosti pole, vady zobrazovacích soustav, optické sklo, optické záření a fotometrie, jednoduché prvky zobrazovacích soustav - rovinné odrazné a lámavé plochy, planparalelní deska, optický klín, hranoly, sférické a asférické odrazné a lámavé plochy, čočky - oko, vizuální optické přístroje, mikroskop, dalekohled, zrcadlové teleskopy, projekční přístroje, rozlišovací schopnost optických přístrojů, základní optické části geodetických přístrojů, základy vláknové optiky, lasery.

Prerekvizity

maticové výpočty

Korekvizity

Základní znalost konstrukce geodetických přístrojů, znalost matematických principů vlnění.

Doporučená nebo povinná literatura

Schröder, G.: Technická optika. SNTL Praha, 1972. (CS)
Banerjee, P. P., Ting-Chung Poon: Principles of applied optics, Homewood.. Aksen Associates Incorp.Irwin, 1991. (EN)
Born, M., Wolf, E: Principles of Optics. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1998. (EN)
Štrba, A.: Všeobecná fyzika 3 - Optika. Alfa-SNTL Bratislava, 1979. (CS)
Švec, M.: Aplikovaná optika. AN CERM Brno, 1995. (CS)
Švec, M.: Příklady z aplikované optiky. AN CERM Brno, 1996. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Studenti mají navíc k dispozici kurz LMS Moodle "GE01 – Geodézie I" jehož obsahem jsou zejména prezentace k přednáškám, harmonogram cvičení a příklady vypracování zadání a testů.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná (2 neúčasti může omluvit cvičící). Píší se 3 písemné testy - součet dosažených bodů ze všech testů musí činit minimálně 50 % součtu dosažitelných bodů ze všech testů. Neabsolvovaný test bude nahrazen v dohodnutém termínu. Ze cvičení musí být vypracovány a uznatelné všechny zadané programy. Zkouška má testovou, početní a ústní část. 30% bodů je generováno z hodnocení cvičení. Celkový počet bodů za zkoušku je 100, pro úspěšné absolvování je požadováno 50%.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vývoj názorů na podstatu světla, světlo jako elektromagnetické záření
2. Základy geometrické optiky,základy vlnové optiky
3. Ideální optické zobrazení, Gaussova zobrazovací rovnice
4. Základy maticového počtu pro řešení úloh geometrické optiky
5. Transformační matice optického zobrazení
6. Reálné zobrazení, clony, hloubka ostrosti pole
7. Vady zobrazovacích soustav, optické sklo, optické záření a fotometrie
8. Jednoduché prvky zobrazovacích soustav
9. Vizuální optické přístroje, mikroskop, dalekohled, zrcadlové teleskopy
10. Projekční přístroje
11. Rozlišovací schopnost optických přístrojů
12. Základní optické části geodetických přístrojů
13. Základy vláknové optiky, lasery, elektronika v geodézii

Cíl

Základy geometrické a vlnové optiky,
Části optických přístrojů, optika v geodézii a fotogrammetrii, lasery.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
  obor GI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor GI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj názorů na podstatu světla, světlo jako elektromagnetické záření
2. Základy geometrické optiky,základy vlnové optiky
3. Ideální optické zobrazení, Gaussova zobrazovací rovnice
4. Základy maticového počtu pro řešení úloh geometrické optiky
5. Transformační matice optického zobrazení
6. Reálné zobrazení, clony, hloubka ostrosti pole
7. Vady zobrazovacích soustav, optické sklo, optické záření a fotometrie
8. Jednoduché prvky zobrazovacích soustav
9. Vizuální optické přístroje, mikroskop, dalekohled, zrcadlové teleskopy
10. Projekční přístroje
11. Rozlišovací schopnost optických přístrojů
12. Základní optické části geodetických přístrojů
13. Základy vláknové optiky, lasery, elektronika v geodézii

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj názorů na podstatu světla, světlo jako elektromagnetické záření
2. Základy geometrické optiky,základy vlnové optiky
3. Ideální optické zobrazení, Gaussova zobrazovací rovnice
4. Základy maticového počtu pro řešení úloh geometrické optiky
5. Transformační matice optického zobrazení
6. Reálné zobrazení, clony, hloubka ostrosti pole
7. Vady zobrazovacích soustav, optické sklo, optické záření a fotometrie
8. Jednoduché prvky zobrazovacích soustav
9. Vizuální optické přístroje, mikroskop, dalekohled, zrcadlové teleskopy
10. Projekční přístroje
11. Rozlišovací schopnost optických přístrojů
12. Základní optické části geodetických přístrojů
13. Zápočet