Detail předmětu

Management kvality

FSI-GRI-KAk. rok: 2018/2019

Předmět Management kvality poskytuje posluchačům poznatky o základních principech řízení a zabezpečování kvality výrobků v podniku.

Výsledky učení předmětu

Předmět Management kvality umožňuje získat posluchačům poznatky o budování systému řízení a zabezpečování kvality v podniku a jeho auditu
a certifikaci. O způsobu zabezpečování kvality v projekčních, výrobních
a montážních etapách vzniku výrobku a využití k tomu vhodných metod.

Prerekvizity

Student by měl mít základní znalosti ze stavby strojů.

Doporučená nebo povinná literatura

Masing, W., : Handbuch der Qualitätssicherung
Vavřík, I., Blecha, P., : Jakost I - řízení jakosti, interní učební texty ÚVSSaR
Vavřík, I., Blecha, P., : Jakost II - metody a nástroje zabezpečování jakosti, interní učební texty ÚVSSaR
Hering, E.; Trimel, J.; Blank, H., : Qualitätssicherung für Ingenieure
Norma ČSN EN ISO 9001:2001
Redeker, G., : Grundlagen der Qualitätssicherung, Institut für Qualtätssicherung

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu. Vypracování a obhájení semestrální práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
100% absolvování cvičení a vypracování semestrální práce.
Zkouška :
Je písemná a ústní. Prověřuje znalosti studenta a jeho schopnost jejich
praktického použití. Součástí zkoušky je obhajoba semestrální práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Management kvality je seznámit studenty s evropskými normami pro řízení a zabezpečování kvality a metodami zabezpečování kvality již u předvýrobních etap vzniku nového výrobku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

1. 100% účast na cvičení
2. Zpracování semestrální práce
3. Prezentace a obhájení semestrální práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-K magisterský navazující

    obor M-KSB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
    obor M-VSR , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Termíny a definice
2. Kontext organizace
3. Vedení organizace
4. Plánování kvality - QFD
5. Plánování kvality - systémová FMEA
6. Plánování kvality - FTA
7. Podpůrné procesy managementu kvality
8. Provozní procesy managementu kvality - SPC
9. Hodnocení výkonnosti
10. Zlepšování firemních procesů - KAISEN
11. Zlepšování firemních procesů - DOE
12. Zlepšování firemních procesů - procesní FMEA
13. Prezentace a obhájení semestrálních prací.

Řízené samostudium

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka je organizovaná do bloků 2hod každé 2týdny
1. cvičení metody QFD
2. cvičení metody FTA
3. cvičení metody FMEA
4. zadání semestrálních projektů
5. konzultace semestrálních projektů
6. konzultace semestrálních projektů
7. odevzdání semestrálního projektu + zápočet

eLearning