Detail předmětu

Seminář k bakalářské práci (B-SSZ)

FSI-FES-KAk. rok: 2018/2019

V semináři studenti referují formou dvacetiminutové přednášky o výsledcích, které získali při práci na svých závěrečných projektech.

Výsledky učení předmětu

Student se naučí veřejně vystupovat a odborně hovořit.

Prerekvizity

Pro účast v semináři se předpokládají znalosti v rozsahu předchozího bakalářského studia, doplněné studiem literatury podle konkrétního zadání bakalářské práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Bakalářské práce jednotlivých studentů
Bakalářské práce jednotlivých studentů

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: Aktivní účast na seminářích a přednáška o své bakalářské práci.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti se učí veřejně vystupovat a prezentovat dosažené výsledky širší (technické) veřejnosti. Tím se přípraví na své vystoupení při obhajobě bakalářského projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na semináři je povinná a bude pravidelně kontrolována. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s garantem předmětu. Podmínkou udělení zápočtu je prezentace připravované bakalářské práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-SSZ , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-13.: V každém týdnu se uskuteční jeden seminář, na kterém budou referovány bakalářské práce jednotlivými studenty tak, aby se během semestru dostalo na všechny. Ihned po odreferování budou jednotlivé práce diskutovány.

Řízené samostudium

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-13.: V každém týdnu se uskuteční jeden seminář, na kterém budou referovány bakalářské práce jednotlivými studenty tak, aby se během semestru dostalo na všechny. Ihned po odreferování budou jednotlivé práce diskutovány.

eLearning