Detail předmětu

Dopravní a manipulační zařízení

FSI-EDO-KAk. rok: 2018/2019

Manipulace s materiálem a její místo ve výrobě a skladování. Paletizace a kontejnerizace, prostředky pro manipulaci s paletami a kontejnery. Skladové hospodářství, regálové zakladače, motorové vozíky. Jeřáby - druhy, užití, výpočty základních konstrukčních podskupin. Dopravníky s tažným elementem a bez tažného elementu. Základní výpočty. Doprava osob - výtahy, pohyblivé schody a chodníky.

Výsledky učení předmětu

Předmět Dopravní a manipulační zařízení umožní studentům získat základní znalosti o směru rozvoje oboru. Dále se seznámí
s řešením některých typických konstrukčních uzlů a mechanizmů. Získané vědomosti umožní orientaci při výběru a návrhu
konkrétního dopravního zařízení.

Prerekvizity

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z technické mechaniky, fyziky, vyšší matematiky, částí strojů a jejich mechanismů, fyziky materiálů a základů elektrotechniky.

Doporučená nebo povinná literatura

BIGOŠ, Peter, Jozef KUĽKA, Melichar KOPAS a Martin MANTIČ. Teória a stavba zdvíhacích a dopravných zariadení. Košice: TU v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012. Edícia vedeckej a odbornej literatúry (Technická univerzita v Košiciach). ISBN isbn978-80-553-1187-6. (SK)
BIGOŠ, Peter, Jozef KUĽKA, Melichar KOPAS a Martin MANTIČ. Teória a stavba zdvíhacích a dopravných zariadení. Košice: TU v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012. Edícia vedeckej a odbornej literatúry (Technická univerzita v Košiciach). ISBN isbn978-80-553-1187-6. (SK)
GAJDŮŠEK, Jaroslav a Miroslav ŠKOPÁN. Teorie dopravních a manipulačních zařízení. Brno: Vysoké učení technické, 1988. (CS)
GAJDŮŠEK, Jaroslav a Miroslav ŠKOPÁN. Teorie dopravních a manipulačních zařízení. Brno: Vysoké učení technické, 1988. (CS)
DRAŽAN, František, Voštová, Věra, Jeřábek, Karel a Brand, Milan. Teorie a stavba dopravníků: určeno pro stud. fak. strojní. Praha: ČVUT, 1983. (CS)
DRAŽAN, František, Voštová, Věra, Jeřábek, Karel a Brand, Milan. Teorie a stavba dopravníků: určeno pro stud. fak. strojní. Praha: ČVUT, 1983. (CS)
JASAŇ, Vincent, J. KOŠÁBEK a N. SZUTTOR. Teória dopravných a manipulačných zariadení. Bratislava: Alfa, 1989. ISBN isbn80-05-00125-8. (SK)
JASAŇ, Vincent, J. KOŠÁBEK a N. SZUTTOR. Teória dopravných a manipulačných zariadení. Bratislava: Alfa, 1989. ISBN isbn80-05-00125-8. (SK)
JANOVSKÝ, Lubomír. Systémy a strojní zařízení pro vertikální dopravu. Praha: České vysoké učení technické, 1991. (CS)
JANOVSKÝ, Lubomír. Systémy a strojní zařízení pro vertikální dopravu. Praha: České vysoké učení technické, 1991. (CS)
JEŘÁBEK, Karel. Stroje a zařízení pro manipulaci. Praha: České vysoké učení technické, 1986. (CS)
JEŘÁBEK, Karel. Stroje a zařízení pro manipulaci. Praha: České vysoké učení technické, 1986. (CS)
DIETRICH VON BERG; GÜNTER HOLZWARTH. Krane und Kranbahnen: Berechnung, Konstruktion, Ausführung. 3., neubearb. Aufl. Stuttgart [u.a.]: Teubner, 2001. ISBN 3519252341. (DE)
DIETRICH VON BERG; GÜNTER HOLZWARTH. Krane und Kranbahnen: Berechnung, Konstruktion, Ausführung. 3., neubearb. Aufl. Stuttgart [u.a.]: Teubner, 2001. ISBN 3519252341. (DE)
SHAPIRO, Lawrence K. a Jay P. SHAPIRO. Cranes and derricks. 4th ed. New York: McGraw-Hill, c2011. ISBN 0071625577. (EN)
SHAPIRO, Lawrence K. a Jay P. SHAPIRO. Cranes and derricks. 4th ed. New York: McGraw-Hill, c2011. ISBN 0071625577. (EN)
HOFFMANN, Klaus;Krenn. Fördertechnik 1: Bauelemente, Konstruktion, Berechnung. 8 Aufl. s.l.: Oldenbourg Industrieverlag, 2012. ISBN 9783835630598. (DE)
HOFFMANN, Klaus;Krenn. Fördertechnik 1: Bauelemente, Konstruktion, Berechnung. 8 Aufl. s.l.: Oldenbourg Industrieverlag, 2012. ISBN 9783835630598. (DE)
FAYED, M. E. a Thomas S. SKOCIR. Mechanical conveyors: selection and operation. Lancaster, PA: Technomic Pub. Co., 1997. ISBN 1566764165. (EN)
FAYED, M. E. a Thomas S. SKOCIR. Mechanical conveyors: selection and operation. Lancaster, PA: Technomic Pub. Co., 1997. ISBN 1566764165. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

- Zápočet: Účast ve cvičeních. Předložení všech řešených úloh.
- Zkouška: Prověření znalostí ústní zkouškou.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty s významem manipulace s materiálem ve výrobě a skladování. Studenti se seznámí s typickými představiteli manipulačních a skladovacích prostředků, jako jsou kontejnerové jeřáby, regálové zakladače, vysokozdvižné vozíky, mostové jeřáby, dopravníky a nákladní výtahy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka ve cvičení je povinná, kontrolu účasti provádí vyučující. Forma nahrazení výuky zameškané z vážných důvodů se řeší individuálně s garantem předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-K bakalářský

    obor B-SSZ , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

22 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Doprava a manipulace ve výrobních technologiích – projekce, konstrukce.
2. Obecný přístup k návrhu pohonů dopravních a manipulačních zařízení.
3. Jeřáby. Rozdělení jeřábů a jejich užití.
4. Vybrané konstrukční prvky jeřábů.
5. Mechanizmus zdvihu, momentové charakteristiky elektromotorů.
6. Mechanizmus pojezdu a otoče.
7. Nosné konstrukce jeřábů.
8. Pásové dopravníky, korečkové elevátory.
9. Redlery, šnekové dopravníky.
10.Válečkové tratě poháněné, gravitační.
11.Výtahy a eskalátory.
12.Kolejová doprava. Speciální principy dopravy.
13.Aplikace technických výpočtů.

Řízené samostudium

43 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočet lana, kladek a bubnů.
2. Kontrola pevnosti háku.
3. Návrh zdvihového mechanizmu jeřábu.
4. Návrh pojezdového mechanizmu jeřábu.
5. Návrh brzdy pojezdu jeřábu.
6. Stabilita jeřábu.
7. Výpočet pohonu pásového dopravníku.
8. Výpočet spirálového skluzu.
9. Metody řešení příhradových konstrukcí.
10.Výpočet šnekového dopravníku.
11. Výpočet válečkové trati.
12. Aplikace technických výpočtů.
13. Zápočtový test.