Detail předmětu

Zdravotnická legislativa a právo

FEKT-BPC-ZLPAk. rok: 2020/2021

Předmět se věnuje etice a právu ve zdravotnictví, souhlasu a shodě ve zdravotnictví, civilní, správní a trestně právní odpovědnosti ve zdravotnictví, mlčenlivostí jako ochranou soukromí, výkladu způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání biomedicínského technika a inženýra. Probírá veřejné a soukromé financování ve zdravotnictví, problematiku zdravotnického materiálu, etiku a právo zdravotnického výzkumu, řízenou reprodukci, interupce a euthanasii.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen :
- diskutovat základní principy práva a etiky ve zdravotnictví,
- vysvětlit význam pojmu souhlas a shoda ve zdravotnictví,
- interpretovat pojmy povinnost pečovat a nucená péče ve zdravotnictví,
- popsat civilní, správní a trestně právní odpopvědnost ve zdravotnictví,
- vysvětlit ochranu soukromí mlčenlivostí ve zdravotnictví,
- diskutovat podmínky zaměstnávání techniků ve zdravotnictví,
- popsat podmínky práce se zdravotnickým materiálem,
- vysvětlit etiku a právo ve zdravotnickém výzkumu,
- diskutovat podmínky interupce a euthanasie.

Prerekvizity

Student, který si zapíše tento předmět by měl být schopen diskutovat o základech právního vědomí občana, etice, odpovědnosti, interupcích, euthanasii a organizaci zdravotnictví.

Doporučená nebo povinná literatura

Schelle K.: Základy práva. Eurolex Bohemia, 2006 (CS)
Křepelka F. : Evropské zdravotnické právo. Lexis Nexis, 2004 (CS)
Císařová D.: Trestní právo a zdravotnictví. Lexis Nexis, 2005 (CS)
Stolinová J., Mach J.: Právní odpovědnost ve zdravotnictví. Galén, 1998 (CS)
Haškovcová H.: Lékařská etika. Galén, 2002 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet s hodnocením 0 - 100 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Právo a etika ve zdravotnictví.
2. Souhlas a shoda ve zdravotnictví.
3. Povinnost pečovat a nucená péče ve zdravotnictví.
4. Právní odpovědnost ve zdravotnictví.
5. Soukromí a ochrana mlčenlivostí, osobní údaje ve zdravotnictví.
6. Zaměstnání ve zdravotnictví, kvalifikace pracovníků, organizace zdravotnictví.
7. Veřejné a soukromé financování zdravotnictví.
8. Zdravotnický materiál - léky, biologický materiál.
9. Zdravotnický výzkum, jeho etika a právo.
10. Život a smrt - řízená reprodukce, interupce, euthanasie.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci ve struktuře práva ve zdravotnictví, právní odpovědnosti ve zdravotnictví, ochraně soukromí mlčenlivostí, organizaci a zaměstnání ve zdravotnictví, financování zdravotnictví, zdravotnických materiálech a výzkumu, problémech života a smrti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Seminární výuka je povinná, řádně omluvené zameškané semináře lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-BTB bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning