Detail předmětu

Semestrální práce

FEKT-MPC-M2MAk. rok: 2020/2021

Samostatná technická práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oboru MEL. Téma projektu se vybírá na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu diplomové práce.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student zpracuje odborné téma jakožto samostatnou technickou práci vybranou z nabídky oborového ústavu.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Podle tématu projektu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky. Předmět využívá e-learning. Student odevzdává jeden samostatný projekt. Metody vyučování závisejí na způsobu zadání práce a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Prezentace a obhajoba technického projektu. Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zpracování a sepsání individuální samostatné technické práce podle zadání a pokynů vedoucího semestrálního projektu.
Prezentace vytvořeného semestrálního projektu a jeho obhajoba před komisí.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování samostatné magisterské technické práce studenta vybrané z nabídky oborového ústavu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-MEL magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor