Detail předmětu

Diplomová práce

FEKT-MPC-MSMAk. rok: 2020/2021

Samostatná diplomová práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oboru MEL. Téma práce je zadáno na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být pokračováním tématu semestrálního projektu 2 v předchozím akademickém roce.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student zpracuje odborné téma jakožto diplomovou technickou práci vybranou z nabídky oborového ústavu.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Podle tématu práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky. Předmět využívá e-learning. Student odevzdává jeden samostatný projekt. Metody vyučování závisejí na způsobu zadání práce a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet uděluje vedoucí práce za práci vypracovanou v souladu se zadáním, odevzdanou ve stanoveném termínu, posuzuje správnost řešení a kvalitu vypracování práce (formální náležitosti).
Vedoucí práce a její oponent vypracují posudek, jehož součástí je bodové hodnocení práce. Při hodnocení může být zohledněn i posudek případného konzultanta. Posudky se předkládají k obhajobě práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zpracování individuální technické diplomové práce.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování diplomové práce studenta vybrané z nabídky oborového ústavu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-MEL magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 20 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor