Detail předmětu

Embedded systémy v průmyslové automatizaci

FEKT-MPA-ESIAk. rok: 2020/2021

Bude aktualizováno pro 2020/21:
Cílem předmětu je jednak seznámit studenty s vybranými odbornými a etickými tématy v anglickém jazyce, ale především seznámit studenty s problematikou prezentování obecně s důrazem na prezentace v anglickém jazyce. Obsah výuky proto zahrnuje přednášku na téma jak prezentovat a dále pak přednášky na vybraná témata z oblasti průmyslové automatizace a embedded systémů, přičemž přednášky jsou realizovány výhradně v AJ. Ve druhé polovině semestru studenti týmově prezentují jimi zvolené téma, přičemž téma může být buď striktně odborné, nebo se může jednat o téma z oblasti inženýrské etiky na rozhraní věd technických, společenských a přírodních.

Výsledky učení předmětu

Bude aktualizováno pro 2020/21:
Po absolvování předmětu by je student schopen:
- realizovat prezentaci odborného tématu v českém nebo anglickém jazyce ve stanoveném čase a pro definované auditorium
- odhadnout nezbytný čas na přípravu kvalitní prezentace
- odhanout čas, který na prezentaci tématu v daném rozsahu bude potřebovat a dodržet vymezený čas
- vhodně zvolit přiměřený společenský oděv
- vysvětlit základní principy a úskalí týmové práce

Prerekvizity

Znalost angličtiny na úrovni B2 a alespoň částečná znalost odborné angličtiny, schopnost hovořit anglicky.

Doporučená nebo povinná literatura

http://www.ted.com (EN)
http://www.ted.com/talks/hans_rosling_shows_the_best_stats_you_ve_ever_seen.html (EN)
http://www.ted.com/talks/john_la_grou_plugs_smart_power_outlets_1.html (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky v AJ, doplňkově jsou využívány i přednášky volně dostupné z TED.com. Studenti pracují na prezentaci na zvolené téma.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. V případě omezení prezenční výuky bude získání zápočtu probíhat distančně.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Bude aktualizováno pro 2020/21:
1. Pravidla pro absolvování, informace o tom jak prezentovat v ČJ a AJ
2. Riziko a funkční bezpečnost - Risk and functional safety
3. Informační bezpečnost - Cybersecurity
4. Smart Grids
5. Fyzická vrstva komunikace, syncnronizace, kódování a kabely
6. RS-232, RS-485, I2C
7. Sběrnice AS-interface a ASi-i Safety at Work
8. Ethernet a průmyslový Ethernet
9. Interoperabilita komunikačních systémů
10. Prezentace studentů
11. Prezentace studentů
12. Prezentace studentů
13. Prezentace studentů

Cíl

Cílem předmětu je jednak seznámit studenty s vybranými odbornými a etickými tématy v anglickém jazyce, ale především seznámit studenty s problematikou prezentování obecně s důrazem na prezentace v anglickém jazyce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude aktualizováno pro 2020/21:
Studenti jsou organizování týmově a týmově prezentují zvolené odborné téma nebo téma v oblasti inženýrské etiky (bezpečnost, životní prostředí a udržitelnost).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-KAM magisterský navazující, libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor