Detail předmětu

Sport technology

CESA-SSTEAk. rok: 2019/2020

Studenti se v průběhu semestru seznámí s anglickou terminologií vybraných předmětů bakalářského studia, které jsou důležité pro pochopení odborného anglického textu zaměřeného na sportovní technologie i obecně oblasti vzdělávání kinantropologie a elektrotechnika. Výuku zajišťují vyučující jednoltivých předmětů v angličtině.

Výsledky učení předmětu

Student umí:
- anglicky popsat důležité prvky a proměnné ze základních oblastí elektrotechnických sportovních technologií,
- uplatnit naučené znalosti v souvislosti s oborovými disciplínami,
- orientovat se v anglickém textu zaměřeném na sportovní technologie,
- vysvětlit anglicky způsob použití přístroje, metody nebo testu

Student zná:
- základy anglické terminologie v oblasti sportovních technologií

Prerekvizity

Znalosti z vybraných témat předmětu v češtině.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Seminář, workshop, kolokvium.

Způsob a kritéria hodnocení

Závěrečný test.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Studenti se v průběhu semestru seznámí s anglickou terminologií vybraných předmětů bakalářského studia, které jsou důležité pro pochopení odborného anglického textu zaměřeného na sportovní technologie i obecně oblasti vzdělávání kinantropologie a elektrotechnika. Výuku zajišťují vyučující jednoltivých předmětů v angličtině.

Topics:
1. Base of informatics
2. Algorithms and Programming
3. Sport physiology
4. Kinanthropology and Sport training
5. Sport biomechanics
6. Monitoring of healthy life style
7. Biomedical signal analysis
8. Medical diagnostic and therapeutic equipment
9. Wireless technologies and smart systems
10. Biomedical images analysis
11. Functional diagnostics
12. Diagnostigs of sport training
13 Modern trends in sports technology
14. Artificial intelligence in sport

Cíl

Cílem výuky předmětu je seznámit studenty aktivní formou s terminologií důležitých předmětů studijního programu tak, aby se samostatně orientovali v anglickém textu zaměřeném na sportovní technologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Seminář, samostudium, docházka 80 %.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning