Detail předmětu

Specializované potravinářské technologie

FCH-DCO_POTAk. rok: 2018/2019

Cílem předmětu je prohloubit znalosti o technologických procesech výroby potravin, nových směrech výroby potravin, včetně legislativních aspektů výroby potravin.
Výsledkem je získaní inženýrských poznatků o technologii výroby potravin, prohloubení poznatků o procesech ovlivňujících senzorické, výživové a hygienické parametry potravin, dále získaní poznatků o nových směrech rozvoje potravinářských technologií a nabytí poznatků procesech schvalování provozů na výrobu potravin včetně získaní poznatků o kontrole kvality výroby potravin.

Doporučená nebo povinná literatura

Hui, Y. H.: Handbook of Food Science, Technology and Engineering. Dekker/CRC Press, New York, USA, 2005. (EN)
M. Shafiur Rahman: Handbook of Food Preservation, Marcel Dekker, 1999. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Inženýrství technologie výroby sušených, chlazených, mražených, fermentovaných produktů,
2. inženýrství produktů dětské výživy a speciálních potravin
3. Techniky enkapsulace a jejich využití
4. Enzymové procesy výroby potravin
5. Hydrogenační procesy a procesy fázových přeměn
6. Technologie výroby hotových výrobků typu sous - vide, výroba minimálně opracovaných potravin
7. Systém správní výrobní praxe a kritických bodu při výrobě pokrmů, algoritmus zavedení výroby a legislativní požadavky na vývoj a schvalování nových výrobků.
8. Zařizování provozu pro výrobu hotových pokrmů, optimalizace výroby, kontrola zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti výroby a parametrů výrobků.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_CHTP doktorský

    obor DPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

  • Program DPAP_CHTP doktorský

    obor DPAO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

eLearning