Detail předmětu

Potravinářská mikrobiologie

FCH-DCO_PMAk. rok: 2018/2019

Taxonomie potravinářsky významných mikroorganizmů.Vliv fyziologických vlastností mikroflóry na zpracování a uchovávání potravin.Využití mikroorganizmů při zpracování surovin a odpadů rostlinného a živočišného původu v potravinářském průmyslu. Mikroflóra jako zdroj primárních a sekundárních metabolitů a jejich využití v potravinářství.

Výsledky učení předmětu

Sledování a studium odborných článků z oblasti potravinářských věd a prezentace experimentálních výsledků před vědeckou komunitou.

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti z oblasti mikrobiologie a biotechnologie na úrovni předcházejícího magistrského studia - Potravinářská chemie a biotechnologie.

Doporučená nebo povinná literatura

Taxonomie prokaryot, Ivo Sedláček. Publisher, Masarykova univerzita, 2007. ISBN, 8021042079, 9788021042070. Length, 270 pages. (CS)
Cryopreservation of microorganisms at ultra-low temperatures Zdeněk Hubálek,1996 (ISBN: 9788020005571) (EN)
Kvasinky a kvasinkovité mikroorganizmy,Anna Kokocková-Kratochvílová, 1982 , VydavatelstvoALFA Bratislava (CS)
Aplikovaná mikrobiológia poživatín,F.Gorner, L.Valík,2004 ISBN 80-967064-9-7,Vydavaťelstvo Malé centrum. (CS)
Food mikrobiology (3rd Edition)M.R.Adams,M.O.Moss,The Royal Society of Chemistry, 2008 ISBN 978-0-85404-284-5 , Food mikrobiology (3rd Edition)M.R.Adams,M.O.Moss,The Royal Society of Chemistry, 2008 ISBN 978-0-85404-284-5 , (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška formou 3 otázek.Diskuze na zadané téma, které student vypracuje formou prezentace.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámení studentů s možnostmi dalšího využiti mikroorganismů a jejich metabolitů v potravinařskem průmyslu. Jde i rozšíření a aplikaci doposud získaných znalostí z oblasti potravinářské mikrobiologie a biotechnologie.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_CHTP doktorský

    obor DPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

  • Program DPAP_CHTP doktorský

    obor DPAO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

eLearning