Detail předmětu

Pokročilá organická chemie

FCH-DCO_OCHAk. rok: 2018/2019

Doporučená nebo povinná literatura

Clayden J., Greeves N., Waren S., Wothers P.: Organic Chemistry. Oxford University Press, 2001. (EN)
Anslyn E.V., Dougherty D.A.: Moder Physical Organic Chemistry. University Science Books, Sausalito,2006. (EN)
McMurry J.: Organická chemie. VUTIUM 2007. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Kurz navazuje na základní znalosti organické chemie získané absolvováním kurzů Organická chemie I a II. Předmět rozvíjí poznatky v oblasti mechanismů reakcí organických látek, fyzikálně-chemikcého popisu reaktivity a popisuje stručnou formou moderní syntetické postupy v oblasti farmaceutické a potravinářské chemie. Pozornost je též věnována environmentálním aspektům organické syntézy ("green chemistry").

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_CHTP doktorský

    obor DPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

  • Program DPAP_CHTP doktorský

    obor DPAO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

eLearning