Detail předmětu

Analýza potravin

FCH-DCO_ANPAk. rok: 2018/2019

Analytické metody v kontrolní praxi potravinářského průmyslu. Metody stanovení přírodních součástí potravin. Základní živiny (sacharidy, dusíkaté látky, lipidy, bílkoviny), minoritně zastoupené nutriční složky (vitamíny, biogenní prvky) a senzoricky a biologicky aktivní látky (kyseliny, přírodní barviva, aromatické látky, třísloviny a jiné). Metody stanovení cizorodých látek znečišťujících potraviny (kontaminantů), látek přidávaných do potravin (aditiv) a endogenních cizorodých látek. Senzorické metody hodnocení potravin založené na posuzování jejich organoleptických vlastností smyslovými orgány.

Doporučená nebo povinná literatura

KUBÁŇ, V. a KUBÁŇ, P.: Analýza potravin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007, 203 stran ISBN:978-80-7375-036-7
LEES, M.: Food authenticity and traceability, CRC Press, 2003, ISBN: 978-0-8493-1763-7
PICÓ, I.: Food toxicants analysis, Elsevier,The Netherlands,2007, 762pp. ISBN: 978-0-444-52843-8

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška, odborná rozprava

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod a obecná problematika analýzy potravin,
2. Vzorkování v analýze potravin,
3. Voda,
4. Elementární analýza,
5. Aminokyseliny a bílkoviny,
6. Lipidy,
7. Sacharidy,
8. Vitaminy,
9. Aromatické látky a barviva,
10. Aditiva,
11. Cizorodé látky,
12. Analýza pomocí lidských smyslů

Cíl

Cílem předmětu je seznámení se a utřídění dosavadních znalostí z oborů teoretické analytické chemie, biologie, anorganické/organické chemie a biochemie se zaměřením na kontrolní praxi potravinářského průmyslu a inspekci potravin. Jde jednak o metody na stanovení přírodních součástí potravin a to základních živin (sacharidy, dusíkaté látky, lipidy, bílkoviny), dále minoritně zastoupené nutriční složky (vitamíny, biogenní prvky) a senzoricky a biologicky aktivní látky (kyseliny, přírodní barviva, aromatické látky, třísloviny a jiné). Dále jde o metody stanovení cizorodých látek znečišťujících potraviny (kontaminantů), přidávaných do potravin (aditiv) a endogenních cizorodých látek. Poslední část zahrnuje senzorické metody hodnocení potravin založené na posuzování jejich organoleptických vlastností smyslovými organy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_CHTP doktorský

    obor DPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

  • Program DPAP_CHTP doktorský

    obor DPAO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

eLearning