Detail předmětu

Právní minimum

FIT-PRMAk. rok: 2018/2019

Lidská společnost není myslitelná bez norem, které upravují vzájemné vztahy v rozhodujících rovinách lidské existence. Mezi základní předpoklady minimalizace možných konfliktů patří právní vědomí, založené na znalosti podstaty práva a základních právních norem, vztahujících se k lidským aktivitám s jejich dalekosáhlými dopady a důsledky.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Základní přehled o právních normách týkajících se občanů a schopnost orientovat se v těchto normách.

Prerekvizity

Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Přednášející doporučí studentům k prostudování vybrané právní předpisy, ke kterým se pak v rámci přednášek bude diskutovat.
Sbírky zákonů České republiky

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách a aktivní přístup k diskusi.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  • Úvod do právní vědy, obory práva, základní pojmy.
  • Ústava, symboly státnosti.
  • Obsah, forma a předmět práva, tvorba práva a legislativní proces.
  • Občanské právo a občanský soudní řád.
  • Obchodní právo.
  • Pracovní právo.
  • Občanskoprávní závazkové vztahy a smlouvy, vzory smluv a podání.
  • Autorský zákon a ochrana duševního vlastnictví.
  • Trestní právo.

Cíl

Seznámení s podstatou práva a jeho souvislosti s ethosem, přiblížení základních právních norem, jejich aplikace na podnikatelské a další ekonomické aktivity.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka není kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný