Detail předmětu

Projektová praxe 1

FIT-PP1Ak. rok: 2018/2019

 • Vedoucím ústavu určení školitelé s dostatečným předstihem před
  zápisem vypíší projekty, na kterých budou studenti pracovat, a pro každý
  definují cíl, kterého se má
  při řešení dosáhnout.
 • Studenti se budou na projekty přihlašovat
  podobně jako na kvalifikační práci. Konečné právo výběru má školitel.
  Svůj výběr krátce písemně zdůvodní (např. předchozí praxe, dosažený
  studijní průměr).
 • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.

Způsob a kritéria hodnocení

Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.
Podmínky zápočtu:
Před koncem výukové části semestru student odevzdá písemnou zprávu ve formě vědeckého článku o rozsahu nejméně 10 normostran a před koncem zkouškového období představí na ústavním semináři během 15 minut výsledky, kterých dosáhl. Na základě obhajoby a odevzdané zprávy stanoví vedoucí ústavu na návrh školitele hodnocení v rozsahu 0-100 bodů. Zápočet bude studentovi udělen při získání alespoň 50 bodů. Podmínkou pro pokračování v navazujícím předmětu Projektová praxe je zisk alespoň 70 bodů.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

Předmět nemá osnovu.

Cíl

Seznámit vybrané talentované studenty se základy
výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin
na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Průběžné konzultace se školitelem
 • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
 • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MGM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MSK , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele