Detail předmětu

Pokročilé komunikační systémy

FIT-PKSAk. rok: 2018/2019

Stav vývoje sítí: hlasová komunikace, datová komunikace, výměna zpráv a digitální revoluce v sítích. Teorie digitálních přenosových sítí, vlastnosti médií a přizpůsobení signálu na média (vedení, koaxiální kabely, optická vlákna, radiové signály). Teorie přenosových systémů SDH a PDH, Protokoly linkové vrstvy - HDLC, Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN, ISDN protokoly, základní a doplňkové služby, Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1), Technologie xDSL, Mobilní sítě - NMT, HSCSD, GSM, Moderní mobilní sítě - GPRS, EDGE, UMTS, LTE, Směrování v mobilních sítích, Pozemní digitální vysílání - DVB-T.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o strukturách komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a v nich používaných způsobů přenosu informací.
Student si osvojí prezentační a komunikační schopnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

 • Schiller, J.:Mobile Communications (2nd edition), Addison-Wesley 2003, ISBN 0-321-12381-6
 • Geier, J.: Wireless LANs (2nd edition), SAMS 2001, ISBN 0-672-32058-4
 • Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z, studijní opora, Computer Press 1998, , ISBN 80-7226-098-7
 • Halsall,F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley. Fourth edition 1997, ISBN 0-201-42293-X

 • Schiller, J.:Mobile Communications (2nd edition), Addison-Wesley 2003, ISBN 0-321-12381-6 
 • Hansmann, U., Merk, L., Nicklous, M., Strober, T.: Pervasive Computing (2nd edition), Springer 2003, ISBN 3-540-00218-9
 • Geier, J.: Wireless LANs (2nd edition), SAMS 2001, ISBN 0-672-32058-4
 • Pužmanová, R.: Moderní komunikační sítě od A do Z, Computer Press 1998,, ISBN 80-7226-098-7
 • Halsall,F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley. Fourth edition 1997, ISBN 0-201-42293-X
 • Walrand, J., Varaiya, P.: High-Performance Communication Networks, Morgan Kaufmann 1996

Způsob a kritéria hodnocení

Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a protokolů z laboratoří
Podmínky zápočtu:
Získání min. 15 bodů v průběhu semestru

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Stav vývoje sítí - hlasová komunikace, datová komunikace, výměna zpráv a digitální revoluce v sítích, Přenosová média.
  2. Teorie digitálních přenosových sítí. Systémy SDH a PDH.
  3. Protokoly na úrovni spojové vrstvy. Protokol HDLC.
  4. Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN. ISDN protokoly, základní a doplňkové služby.
  5. Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1)
  6. SIGTRAN
  7. Technologie xDSL
  8. GSM
  9. GPRS a EDGE
  10. UMTS
  11. LTE
  12. DVB-T

  Osnova laboratorních cvičení:
  1. Spektrální analýza signálů
  2. Analýza ISDN komunikace
  3. Analýza komunikace xDSL
  4. Analýza SIGTRAN komunikace
  5. Analýza GSM komunikace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s druhy a strukturami komunikačních sítí určených pro přenos hovorů, dat a obrazů a s teoriemi přenosu informací v nich používaných.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bodovaná aktivní účast na laboratořích. Možnost nahrazení pouze v případě objektivních a doložených překážek ve studiu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MSK , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MIS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Stav vývoje sítí - hlasová komunikace, datová komunikace, výměna zpráv a digitální revoluce v sítích, Přenosová média.
 2. Teorie digitálních přenosových sítí. Systémy SDH a PDH.
 3. Protokoly na úrovni spojové vrstvy. Protokol HDLC.
 4. Digitální sítě s integrovanými službami - ISDN. ISDN protokoly, základní a doplňkové služby.
 5. Signalizační systémy (CCS 7 a DSS 1)
 6. SIGTRAN
 7. Technologie xDSL
 8. GSM
 9. GPRS a EDGE
 10. UMTS
 11. LTE
 12. DVB-T

Laboratorní cvičení

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Spektrální analýza signálů
 2. Analýza ISDN komunikace
 3. Analýza komunikace xDSL
 4. Analýza SIGTRAN komunikace
 5. Analýza GSM komunikace

Projekt

7 hod., povinná

Vyučující / Lektor