Detail předmětu

Návrh, správa a bezpečnost

FIT-NSBAk. rok: 2018/2019

Úvod. Útoky v počítačových sítích. Bezpečnostní politika a autentizace, autorizace a účtování. Bezpečnost v operačních systémech. Systémy IDS a IPS. Virtuální privátní sítě. Firewally a řízení provozu. Provoz a správa počítačových sítí. Provoz a správa aplikací, zálohování. Monitorování síťových prvků a zátěže počítačových systémů. Kabelážní systémy. Serverovny. Značení.

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni se orientovat v návrhu počítačových sítí a v rozšířených síťových službách.

Prerekvizity

Základní orientace v počítačových sítích a operačních systémech.

Doporučená nebo povinná literatura

 • Stallings, W.: Network Security Essentials, 3. vydání, Prentice Hall, 2007, ISBN 0-13-238033-1
 • Wayne, L.: Cisco Networking Academy Program CCNP 1-4, Cisco Press, 2004-2005, ISBN 1-58713-135-8, 1-58713-145-5, 1-58713-143-9, 1-58713-141-2
 • Oppenheimer, P.: Top-Down Network Design, 2. vydání, Cisco Press, 2004, ISBN 1-58705-152-4
 • Zwicky, E. D.: Building Internet Firewalls, 2. vydání, O'Reilly, 2000, ISBN 1-56592-871-7

Způsob a kritéria hodnocení

Za semestr (práce v laboratoři, průběžné testy a prezentace) lze získat až 30 bodů, za závěrečnou zkoušku až 70 bodů.

Podmínky zápočtu:
Nejméně 15 bodů získaných během semestru (práce v laboratoři, průběžné testy a prezentace).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  • Úvod. Bezpečnost počítačových sítí.
  • Bezpečnost v operačních systémech.
  • Autentizace, autorizace a účtování.
  • Systémy IDS a IPS.
  • Firewally a řízení provozu.
  • Virtuální privátní sítě.
  • Provoz a správa počítačových sítí.
  • Provoz a správa aplikací.
  • Zálohování.
  • Monitorování síťových prvků a zátěže počítačových systémů.
  • Kabelážní systémy.
  • Návrh počítačových sítí.
  • Pokročilé směrování.

  Osnova počítačových cvičení:
  • Radius, Kerberos, S/Key
  • ACL, Audit, MAC
  • Firewall, řízení provozu Dummynet a AltQ
  • Socat, Ptunnel, IPsec (HTTPS, OpenVPN)
  • SNMP, NetFlow

Cíl

Seznámit s návrhem počítačových sítí, rozšířenými službami, se správou a zabezpečením počítačových systémů a sítí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovanou výukou jsou účast na laboratorních cvičeních, testy v laboratořích, prezentace a závěrečná zkouška. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla
hodnocena nejméně 34 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0
body.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBS , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MIS , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MSK , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Úvod. Útoky v počítačových sítích.
 • Bezpečnostní politika a autentizace, autorizace a účtování.
 • Bezpečnost v operačních systémech.
 • Systémy IDS a IPS.
 • Virtuální privátní sítě.
 • Firewally a řízení provozu.
 • Provoz a správa počítačových sítí.
 • Provoz a správa aplikací, zálohování.
 • Monitorování síťových prvků a zátěže počítačových systémů.
 • Kabelážní systémy.
 • Serverovny.
 • Značení.

Laboratorní cvičení

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Projekt

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor