Detail předmětu

Síťové aplikace a správa sítí

FIT-ISAAk. rok: 2018/2019

Konfigurace síťové rozhraní. Pokročilé programování síťových aplikací. Vyhledávání informací o počítači v DNS a Whois, použití informací z DNS.  Architektura poštovních a adresářových služeb, použití v praxi. Zabezpeční sítí - filtrování a klasifikace paketů. Multimediální komunikace, videokonference. IP telefonie. Zajištění kvality přenosu. Prostředky pro správu sítí. Měření provozu na síti.

Výsledky učení předmětu

Student umí zapojit počítač k sítí a nakonfigurovat síťové nastavení,
vyhledat a odstranit případné chyby. Student rozumí architektuře
základních síťových služeb včetně moderních aplikacích pro přenos
souborů, hlasu, videa. Zná a  umí používat prostředky pro správu sítí.

Prerekvizity

 • Základy operačních systémů Unix, Windows.
 • Programování v jazyce C.
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině (standardy, RFC dokumenty).
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Činnost protokolů linkové a síťové vrstvy.
 • Znalost adresování (typy adres, třídy IP adres, všesměrové a skupinové adresování, síťová maska, CIDR).
 • Znalost protokolu IPv6.

Doporučená nebo povinná literaturaZpůsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast na laboratorních cvičeních (20 bodů) a vypracování projektu zaměřeného na programování síťových služeb (20 bodů).
Podmínky zápočtu:
Udělení zápočtu je podmíněno získáním alespoň 15 bodů během semestru.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Architektura sítí, adresování, testování.
  2. Pokročilé programování síťových aplikací TCP/IP.
  3. Nízkoúrovňové zachytávání provozu a zpracování dat.
  4. Systém DNS.
  5. Poštovní a adresářové služby.
  6. Multimediální přenosy, videokonference.
  7. IP telefonie.
  8. Zajištění kvality služeb.
  9. Klasifikace paketů a filtrování dat.
  10. Prostředky pro správu sítí: ICMP, OSI model, SNMP.
  11. Logování služeb, syslog.
  12. Monitorování toků NetFlow.

  Osnova laboratorních cvičení:
  1. Zjišťování konfigurace zařízení. Analýza provozu pomocí Wireshark.
  2. Konfigurace lokální sítě IPv4, DHCP, IPv6.
  3. DNS, DNSSEC, SSH.
  4. Půlsemestrální test.
  5. Základy IP telefonie pomocí SIP.
  6. Monitorování sítí.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními síťovými službami a
nástroji pro správu a řízení síťového provozu. Součástí předmětu je
programování síťové komunikace a praktická výuka v laboratoři, kde se
studenti seznámí s konfigurací základních síťových služeb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Aktivní účast na laboratorních cvičeních (max. 20 bodů) a vypracování projektu zaměřeného na programování síťových služeb (20
  bodů).
 • Pro složení semestrální zkoušky je nutné získat nejméně 20 bodů ze zkoušky. V opačném případě je zkouška hodnocena body 0.
 • Termíny semestrální zkoušky mohou mít formu písemnou i formou ústní. Forma termínu bude upřesněna u konkrétního termínu.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Architektura sítí, adresování, testování.
 2. Pokročilé programování síťových aplikací TCP/IP.
 3. Nízkoúrovňové zachytávání provozu a zpracování dat.
 4. Systém DNS.
 5. Poštovní a adresářové služby.
 6. Multimediální přenosy, videokonference.
 7. IP telefonie.
 8. Zajištění kvality služeb.
 9. Klasifikace paketů a filtrování dat.
 10. Prostředky pro správu sítí: ICMP, OSI model, SNMP.
 11. Logování služeb, syslog.
 12. Monitorování toků NetFlow.

Laboratorní cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Zjišťování konfigurace zařízení. Analýza síťového provozu pomocí programu Wireshark.
 2. Konfigurace lokální sítě - protokoly IPv4, DHCP, IPv6.
 3. NTP, DNS, a DNSSEC.
 4. Konfigurace a analýza přenosů VoIP.
 5. Správa a monitorování sítě.

Projekt

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor