Detail předmětu

Multimédia v počítačových sítích

FIT-IMUAk. rok: 2018/2019

Audio a video standardy. Streamované audio a video - na vyžádání, online. Protokol RTSP. Videokonference - H.323, SIP. Nástroje pro spolupráci. Principy IP telefonie. Kódování a přenos hlasu přes IP. Architektura sítí s IP telefonií. Kvalita služeb QoS - integrované a diferenciované služby. Nástroje pro přenos hlasu přes IP.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti o aplikacích a protokolech běžně používaných při přenosu obrazu a zvuku po počítačové síti. Umí uspořádat vícebodovou videokonferenci, zajistit jednosměrný přenos obrazu a zvuku ve vysoké kvalitě a správně propojit a nakonfigurovat všechny potřebné komponenty.

Prerekvizity

 • Základy operačních systémů Unix, Windows
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Metody přenosu dat - unicast, multicast
 • Absolvované předměty IPK a ISA

Doporučená nebo povinná literatura

 • Jeremy Cioara, Michael J. Cavanaugh, Kris A. Krake: CCNA Voice Official Exam Certification Guide (640-460 IIUC), Cisco Press 2009.
 • Wendell Odom, Michael J. Cavanaugh: Cisco QOS Exam Certification Guide (IP Telephony Self-Study), 2nd Edition, Cisco Press, 2004
 • Firestone, Scott. Voice and video conferencing fundamentals / 1st ed.   Indianapolis : Cisco Press, 2007
 • Simpson, Wes. Video over IP :IPTV, internet video, H.264, P2P, and streaming: a complete guide to understanding the technology / 2nd ed.   Amsterdam : Focal Press, 2008

Způsob a kritéria hodnocení

 • Domácí úlohy (až 24 bodů)
 • Aktivní účast na laboratorních cvičeních (až 36 bodů).
 • Test z oblasti videokonferencí (až 20 bodů).
 • Test z oblasti IP telefonie (až 20 bodů).

Podmínky zápočtu:
 • Získání poloviny bodů ze cvičení a domácích úloh.
 • Celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Audio a video standardy, rozhraní, signály.
  2. Streamované audio a video na vyžádání.
  3. Online streamované audio a video.
  4. Videokonference - H.323, SIP.
  5. Videokonference - H.323, SIP.
  6. Virtuální prostředí pro spolupráci.
  7. Audiovizuální technika v počítačové síti.
  8. Principy IP telefonie.
  9. Kódování a přenos hlasu přes IP.
  10. Architektura sítí s IP telefonií.
  11. Kvalita služeb, QoS, IntServ, DiffServ.
  12. Nástroje pro přenos hlasu přes IP.

  Osnova laboratorních cvičení:
  1. Streamované video na vyžádání - RTSP
  2. Online streamované video - VLC, Windows Media Services
  3. Videokonference - MBone, zrcadla, H.323
  4. Sdílené pracovní prostředí - VNC, sdílená tabule
  5. Konfigurace a nastavení IP sítě - Cisco Unified Communication.
  6. Číselné plány. Připojení analogových přístrojů přes IP telefonii.
  7. Nastavení kvality služeb - třídy služeb, politiky. Typy front.
  8. Klasifikace paketů. Testování tříd přenosů.
  9. Softwarová ústředna Asterisk.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s technologiemi používanými při přenosu obrazu a zvuku v prostředí počítačové sítě. Kromě obecných principů budou prezentovány také konkrétní aplikace, jejichž použití si studenti budou moci vyzkoušet v rámci laboratorních cvičení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Aktivní účast na všech laboratorních cvičeních.
 • Domácí úkoly.
 • Zameškaná výuka se nenahrazuje.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3 bakalářský

  obor BIT , 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Základy konfigurace Cisco zařízení. Ústředna CME.
 2. Základy IP telefonie. Konfigurace ústředny CME.
 3. IP telefonie H.323
 4. IP telefonie SIP
 5. Konfigurace Asterisk. Brány do mobilních sítí.
 6. Bezpečnost VoIP.
 7. Multimédia, streaming, MPEG-TS.
 8. Protokoly SAP, SDP, RTSP.
 9. Protokoly RTP, RTCP. Streaming na FIT.
 10. Videokonference - úvod.
 11. Videokonference H.323.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Základní konfigurace Cisco zařízení. Ústředna Cisco Call Manager Express.
 2. Analýza přenosů CME.
 3. H.323 a GNU Gk.
 4. SIP a ústředna Asterisk.
 5. Pokročilé nastavení Asterisk. Propojení sítí VoIP.
 6. Komunikace mezi ústřednami, překódování hlasu, monitorování.
 7. Testování bezpečnosti VoIP sítí.
 8. Hardwarové MPEG-2 enkodéry, SAP, SDP.
 9. IP videokamery, RTSP, RTP, RTCP.
 10. Streaming s využitím VLC.
 11. MS Expression Encoder, YouTube.
 12. Videokonference H.323.
 13. Videokonference SIP, Skype.