Detail předmětu

Hardware/Software Codesign

FIT-HSCAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na aspekty návrhu
výpočetních systémů na systémové úrovni. Optimalizaci výsledné implementace
HW/SW systému podle různých kritérií. Behaviorální a strukturní popis funkce
systému. Modely základních hardwarových a softwarových komponent a jejich
rozhraní. Syntézu hardwarových a softwarových komponent. Přidělení příslušného
behaviorálního popisu vybraným komponentám. Návrh rozhraní mezi komponentami.
Plánování přístupu na sdílené komponenty. Techniky pro predikci a analýzu
návrhu s ohledem na daná omezení. Algoritmy a nástroje pro automatizované
rozdělování. Heterogenní výpočetní architektury a platformy. Integrované
návrhové prostředky. Studie optimalizovaných HW/SW systémů.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a dovednosti v teorii a technikách automatizovaného souběžného návrhu hardware a software výpočetních systémů optimalizovaných podle různých hledisek.

Teoretický základ pro analýzu a návrh HW/SW systémů.

Prerekvizity

Základy modelování a simulace.

Doporučená nebo povinná literatura

 • Přednáškové materiály v elektronické formě

Způsob a kritéria hodnocení

Získání min. 5 bodů z projektu je podmínka nutná pro udělení zápočtu. Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  • Aspekty návrhu vestavěných HW/SW výpočetních systémů na systémové úrovni. 
  • Výpočetní technologie, struktury a heterogenní platformy. 
  • Behaviorální a strukturní popis. 
  • Syntéza výpočetních systémů - alokace, přidělení a plánování výpočetních úloh na výpočetní struktury. 
  • Syntéza výpočetních struktur a jejich optimalizace podle různých kritérií. 
  • Integrovaná návrhová prostředí. 
  • Jazyky pro popis HW/SW. 
  • Techniky pro odhady a analýzu návrhu s ohledem na daná omezení. 
  • Techniky návrhu s ohledem na nízký příkon. 
  • Výpočetní modely. 
  • Rozhraní a komunikace mezi komponentami. 
  • Algoritmy a nástroje pro automatizované rozdělování.
  • Optimalizace na systémové úrovni.

  Osnova ostatní - projekty, práce:
  Individuální projekt v rozsahu 13 hodin.

Cíl

Studijním cílem předmětu je získání znalostí a dovedností v oblasti souběžného návrhu technického a programového vybavení (HW/SW Co-design) výpočetních systémů. Dále pak seznámení s modely pro popis chování hardwarových a softwarových komponent a jejich vzájemnou interakci, s algoritmy a technikami pro rozdělování a odhad kvality rozdělení na část softwarovou a část hardwarovou, se syntézou a optimalizací výsledné implementace systému podle různých kritérií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Znalosti studentů jsou ověřovány půlsemestrální zkouškou (20 bodů), vypracováním projektu (25 bodů) v předepsaném termínu a semestrální zkouškou. Pro získání bodů ze semestrální zkoušky je nutné ji vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body (z celkem 55 bodů). V opačném případě bude semestrální zkouška hodnocena 0 body. Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, příslušné body nebudou uděleny a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBS , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MGM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MPV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor MSK , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Aspekty návrhu vestavěných HW/SW výpočetních systémů na systémové úrovni. 
 • Výpočetní technologie, struktury a heterogenní platformy. 
 • Behaviorální a strukturní popis. 
 • Syntéza výpočetních systémů - alokace, přidělení a plánování výpočetních úloh na výpočetní struktury. 
 • Syntéza výpočetních struktur a jejich optimalizace podle různých kritérií. 
 • Integrovaná návrhová prostředí. 
 • Jazyky pro popis HW/SW. 
 • Techniky pro odhady a analýzu návrhu s ohledem na daná omezení. 
 • Techniky návrhu s ohledem na nízký příkon. 
 • Výpočetní modely. 
 • Rozhraní a komunikace mezi komponentami. 
 • Algoritmy a nástroje pro automatizované rozdělování.
 • Optimalizace na systémové úrovni.

Projekty

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor