Detail předmětu

Geografické informační systémy

FIT-GISAk. rok: 2018/2019

Studenti se seznámí se základními principy GIS (Geografické informační systémy), s problematikou ukládání a zpracovávání informací o objektech definovaných svou zeměpisnou polohou a generováním elektronických map. Dále se předmět zaměří na řešení základů topologie a počítačového modelování, které se využijí v návrhu struktury databáze konkrétního GIS systému. Velmi rozsáhlou kapitolou GIS je modelování různých geoobjektů do vektorové a rastové reprezentace. Významnou částí vytváření GIS systémů je provádění různě zaměřených průzkumů v terénu, kde studenti využijí získané vědomosti o základech měření zeměpisné polohy a navigace. V druhé polovině předmětu se přednášky zaměří na analýzu uložených dat a zpracovávání expertních výstupů (statistiky, mapy). V praktických cvičeních předmětu se studenti seznámí se dvěma současnými GIS systémy a budou mít možnost s nimi experimentovat.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí teoretickým základům GIS systémů a v počítačových cvičeních předmětu se studenti prakticky seznámí se systémy ArcView a Grass. Po absolvování předmětu budou schopni navrhovat vlastní GIS systémy.

Studenti proniknou do velmi specifické oblasti informačních systémů, která navazuje na popis naší planety, přírodní vědy a zavádění informační společnosti do praxe.

Prerekvizity

Základy teorie modelování a simulace systémů. Databázové systémy. Informační systémy.

Doporučená nebo povinná literatura

 • Tuček, J.: Geografické informační systémy, Computer Press, 1998
 • Davis, E.D.: GIS pro každého - Vytváříme mapy na počítači, Computer Press, 2001

 • Tuček, J.: Geografické informační systémy, Computer Press, 1998
 • Monmonier, M.: Proč mapy lžou, Computer Press, 2002
 • Arctur, D., Zeiler, M.: Designing Geodatabases: Case Studies in GIS Data Modeling, ESRI Press, 2004, USA
 • Korte, G.B.: The GIS Book (páté vydání), OnWord Press, 2001, Kanada
 • Longley, P.A., Goodchild, M.F., Maguire, D. J., Rhind, D.R.: Geographic Information Systems and Science, ESRI Press, 2001, USA

Způsob a kritéria hodnocení

Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a vypracovaného projektu.
Podmínky zápočtu:
Získání alespoň třetinového hodnocení (10 bodů z 30) za vypracování individuálního projektu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  • Úvod do problematiky GIS.
  • Struktura a funkce GIS.
  • Modelování geografických objektů.
  • Reprezentace prostorových objektů pro uložení v databázi.
  • Databázové systémy pro GIS.
  • Činnosti v rámci typického GIS projektu.
  • Pořizování geografických dat.
  • Zpracování a vizualizace geografických dat.
  • GIS programy ArcView a Grass.
  • Vytváření uživatelských map.
  • Technické prostředky pro GIS. Provozování a údržba GIS.
  • Navigace v terénu.
  • Aplikace GIS v průmyslu, administrativě a přírodních vědách.

  Osnova počítačových cvičení:
  • Implementace jednoduché GIS databáze.
  • Používání GIS programu ArcView.
  • Používání GIS programu Grass.
  • Generování elektronických map z GIS databází.

  Osnova ostatní - projekty, práce:
  Individuálně zadávaný projekt řešený v době běhu předmětu - projekt bude zaměřen na vlastní experimenty studentů s návrhem malého GIS systému, na analýzu geografických informací, pořizování geografických dat a generování uživatelských map.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy GIS (Geographic Information Systems) a připravit je prakticky pro práci s těmito systémy, což zahrnuje jejich návrh, vytváření, pořizování a analýzu geografických dat a uplatňování geografických počítačových aplikací v průmyslu, vědě a obchodu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovanou výukou jsou projekt, půlsemestrální zkouška a závěrečná zkouška. Půlsemestrální zkouška nemá náhradní termín. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MIN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MGM , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
  obor MPV , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MSK , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 • Úvod do problematiky GIS.
 • Struktura a funkce GIS.
 • Modelování geografických objektů.
 • Reprezentace prostorových objektů pro uložení v databázi.
 • Databázové systémy pro GIS.
 • Činnosti v rámci typického GIS projektu.
 • Pořizování geografických dat.
 • Zpracování a vizualizace geografických dat.
 • GIS programy ArcView a Grass.
 • Vytváření uživatelských map.
 • Technické prostředky pro GIS. Provozování a údržba GIS.
 • Navigace v terénu.
 • Aplikace GIS v průmyslu, administrativě a přírodních vědách.

Cvičení na poč.

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 • Implementace jednoduché GIS databáze.
 • Používání GIS programu ArcView.
 • Používání GIS programu Grass.
 • Generování elektronických map z GIS databází.

Projekty

16 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuálně zadávaný projekt řešený v době běhu předmětu - projekt bude zaměřen na vlastní experimenty studentů s návrhem malého GIS systému, na analýzu geografických informací, pořizování geografických dat a generování uživatelských map.

eLearning