Detail předmětu

Produkční a logistické systémy

FP-RplsDAk. rok: 2018/2019

Seznámit se s efektivní transformací zdrojů na požadované produkty, výrobky či služby v průmyslové organizaci. Umět definovat požadavky na účinné využití zdrojů v průmyslové organizaci. Rozhodováním vytvořit podmínky pro vysokou výkonnost a pružnost pro dosažení konkurenceschopnosti v dnešním globalizovaném tržním měnícím se prostředí při digitalizaci.
Pro řešení těchto problémů vytvořit znalost modelové a optimalizační techniky při použití systémové teorie a procesního řízení. Dotvořit kreativní řešení na základě kvantitativních nástrojů managementu s využitím IT. Naučit principy transformace vstupních dat na požadované výstupní informace, které umožní volbu optimálních rozhodnutí a to v čase i prostoru.
Hodnotový řetězec a oběhová (cirkulární) ekonomika.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Každý student dostane individuální téma zadání pro zpracování seminární práce v rozsahu cca 15 stran k ověření a realizaci teoretických vědomostí a poznatků.

Prerekvizity

Znalosti z oblasti: Ekonomických teorií Systémové teorie, Procesního řízení, Podnikové ekonomiky, Optimalizačních metod, Statistiky, Řízení výroby a Podnikové logistiky.

Korekvizity

Použití produkčních a logistických systémů při zpracování disertační práce a jejich dílčích částí.

Doporučené volitelné složky programu

Konzultace na základě vlastního výběru literárního přístupu

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška s použitím moderních didaktických metod.
Semináře formou kolektivní účasti všech studentů.
Konzultace individuální - komunikace mezi učitelem a studentem.

Způsob a kritéria hodnocení

Zhodnocení písemné seminární práce - 50 % hodnocení,
ústní zkouška z teoretických poznatků, konzultovaných na povinných přednáškách - 50 %.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Produkční systémy, jejich okolí, manažérské koncepce a typy produkčních systémů, analýza produkčních systémů.
2. Výkonnost produkčních systémů,, modelové možnosti
3. Modely navrhování produkčních systémů při uplatnění hledisek logistických řetězců
4. Modely řízení produkčních systémů
- Total productive Maintenance,
- Total Quality Control,
- The New Seven
- Kanban,
- Just in Time
- Supply Chain Management
5. Procesy globalizace při řízení materiálových toků v sítích
- otevřená ekonomika
- logistické plánování a strategie
- hodnotový řetězec
- oběhová ekonomika

Cíl

Sestavit postupy pro analýzy a modelování produkčních systémů a logistických sítí pro realizaci v českém prostředí s otevřenou tržní ekonomikou, která je vystavena světovému tlaku environmentálnímu, ekonomickému i kulturnímu.
Předmět má za úkol realizovat přístupy změn v řízení průmyslových organizací v rámci logistických sítí s vazbou na oběhovou ekonomiku a hodnoptový řetězec..

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky a konzultace v průběhu vyznačeného semestru. Kontrola pochopení zadané problematiky formou odevzdání písemné seminární práce 14 dnů před termínem ústní části závěrečného hodnocení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSP-KS doktorský

  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DSP-KS doktorský

  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP-D , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor DSP-ŘEP-D , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DSP-KS doktorský

  obor DSP-ŘEP-KS-D , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor DSP-ŘEP-KS-D , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor