Detail předmětu

Finanční management

FP-RfmDAk. rok: 2018/2019

Předmět je koncipován jako propojení nejnovějších teoretických znalostí z oblasti podnikových věd s hodnotou podniku. Poskytuje studentům nejnovější vědecké závěry plynoucí z ekonomického výzkumu ve vztahu k rozvoji podniku, jako i dovednosti potřebné k řešení konkrétních problémů ekonomického řízení podniků v globálním ekonomickém prostředí.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu student bude ovládat a současně bude schopný aplikovat:
- teorii volby finančních cílů podniků a jejich měření;
- teorii rozhodování o formách financování podniků;
- metody hodnocení ekonomické efektivnosti projektů včetně metod hodnocení rizika investice;
- výnosové metody určování hodnoty podniku.
- modely řízení platební schopnosti podniku.

Prerekvizity

Předmět navazuje na znalosti teorie ekonomických věd a podnikové ekonomiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Samostudium, diskuse nad vybraným problémem, prezentace získaných poznatků.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je na základě obhajoby seminární práce (50 bodů) a diskuse teoretických základů řešeného problému (50 bodů). Témata budou zadávána individuálně na základě výzkumné orientace studenta. Ke složení zkoušky je nutné dosáhnout min. 65 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přístupy k vymezení finančních cílů podniků z různých aspektů, včetně behaviorálních
Měření a hodnocení výkonnosti podniků
Určování hodnoty podniků a identifikace value drivers
Kapitálová struktura podniků a její stabilita, určování nákladů kapitálu
Efektivnost fúzí a akvizic a jejich měření
Řízení platební schopnosti podniku a predikce bankrotu.

Cíl

Cílem předmětu je prohloubit teoretické znalosti studentů v oblasti financí podniků a rozvíjet jejich analytické schopnosti při identifikaci trendů, jejich pochopení, predikci budoucího vývoje a dopadů na podnik a jeho budoucí rozvoj.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na konzultacích se doporučuje.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DSP-KS doktorský

  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DSP doktorský

  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor DSP-ŘEP , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DSP-KS doktorský

  obor DSP-ŘEP-KS , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor