Detail předmětu

Francouzský jazyk A2 - 1

FP-FJ1AAk. rok: 2018/2019

Gramatika: zvratná slovesa v minulém čase, rozkazovací způsob zvratných sloves, minulý čas imperfektum, vyjádření budoucnosti (futur proche, futur simple), podmínková souvětí 1. typu, vztažná zájmena, podmiňovací způsob.
Slovní zásoba: prázdniny, počasí, plány do budoucnosti, oblékání Reálie: symboly Francie, Paříž, francouzská móda, Francouzi na prázdninách

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, pokud si osvojí slovní zásobu v rozsahu 1100 slov a střední stupeň gramatiky.
Dále bude schopen přečíst, přeložit středně obtížný text, komunikovat a písemně se vyjadřovat o běžných každodenních záležitostech.

Prerekvizity

Francouzština pro začátečníky, Francouzština pro mírně pokročilé. Taxi!1: U1/L1- U6/L26

Doporučená nebo povinná literatura

Guy Capelle, Robert Menand: Taxi! 1 Robert Menand: Taxi! 2 (FR)
Marie Pravdová: Francouzština pro samouky (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou semináře, kdy je student aktivně zapojený do výuky. Novou látku vyučující vysvětlí v hodině, popřípadě se student připraví doma sám za pomoci on-line kurzu v Moodlu. Během výuky je kladený důraz na to, aby student co nejvíce mluvil a získal tak potřebné znalosti a sebedůvěru v komunikaci v daném cizím jazyce. Doma pak student aktivně pracuje v on-line kurzu, kde je pro něj připravena řada cvičení na procvičování slovní zásoby, gramatiky, poslechu a psaní. Během výuky se používají PW prezentace, interaktivní tabule, internet.

Způsob a kritéria hodnocení

Během semestru student dělá řádně domácí úkoly, připravuje se v e-learningovém kurzu v Moodlu (včetně průběžných testů on-line), je v hodině aktivní a řádně dochází do výuky. Na konci semestru student píše test a je i ústně vyzkoušen (tj. konverzace v daném jazyce).

Jazyk výuky

francouzština

Osnovy výuky

1. týden: L27- zvratná slovesa v passé composé; prázdniny
2. týden: L28- bilan (opak. L25-L28); Francouzi a prázdniny
3. týden: L29- minulý čas passé récent, minulý čas imparfait; vzpomínky na dětství
4. týden: L30- použití passé composé a imparfait
5. týden: L31- použití passé composé a imparfait, časové údaje; moje první láska
6. týden: L32- bilan (opak. L27-L32); symboly Francie
7. týden: L33- budoucí čas prostý; počasí
8. týden: L34- vyjádření budoucnosti (futur simple, futur proche, présent); plány do budoucnosti
9. týden: L35- podmínková souvětí 1. typ
10. týden: L36- bilan (opak. L31-L36)
11. týden: Taxi! 2 L1 vztažná zájmena, ukazovací zájmena samostatná; Paříž
12. týden: Taxi! 2 L2- postavení přídavého jména; oblečení
13. týden: Taxi! 2 L3- podmiňovací způsob přítomný

Cíl

Osvojení si slovní zásoby v rozsahu 1100 slov a středního stupně gramatiky.
Schopnost přečíst, přeložit středně obtížný text, komunikovat a písemně se vyjadřovat o běžných každodenních záležitostech. Výstupní úroveň A1, A2 evropského referenčního rámce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor