Detail předmětu

Pokročilá teoretická informatika

FEKT-VPTIAk. rok: 2018/2019

Teorie složitosti, teorie grafů, ekvivalence grafů, teorie hromadné obasluhy, Petriho sítě a modelování pomocí Petriho sítí, Markovovy modely, pokročilé evoluční algoritmy.

Výsledky učení předmětu

Absolventi znají teorii složitosti, reprezentativní příklady a jsou schopni použít teorii grafů, teorii hromadné obsluhy, teorii Petriho sítí, Markovovy modely pro potřeby získávání informací z těchto struktur.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia a absolvování předmětu Teoretická informatika.

Doporučená nebo povinná literatura

Goldreich, Oded. "Computational complexity: a conceptual perspective." ACM SIGACT News 39.3 (2008): 35-39. (CS)
Mitleton-Kelly, Eve. Complex systems and evolutionary perspectives on organisations: the application of complexity theory to organisations. Elsevier Science Ltd, 2003. (CS)
Bürgisser, Peter, Michael Clausen, and Amin Shokrollahi. Algebraic complexity theory. Vol. 315. Springer Science & Business Media, 2013. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

závěrečná zkouška

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Reprezentace informace, shrnutí
2. Teorie složitosti, vybrané příklady složitosti
3. Teorie grafů, analýza, faktorizace
4. Teorie grafů, grupy, dostupnost, bipartitní grafy
5. Ekvivalence grafů
6. Reprezentace informace - strojové učení
7. Reprezentace informace - rozdělení sítí
8. Reprezentace informace - lineární regrese
9. Reprezentace informace - logistická regrese, klasifikace
10. Reprezentace informace - optimalizace
11. Reprezentace informace - dopředná neuronová síť
12. Evoluční algoritmy
13. Vícevláknové výpočty, paralelizace
14. Závěrečná zkouška

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty s pokročilou teorií složitosti, teorií grafů a jejich metod srovnání, teorií hromadné obsluhy, Petriho sítěmi a evolučními algoritmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IBEP-V magisterský navazující

    obor V-IBP , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning