Detail předmětu

Professional Practice

FEKT-NXMVAk. rok: 2018/2019

Odborná praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu, rezortu spojů a dalších elektronických a komunikačních služeb, ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s podmínkami odborné praxe
- v podnicích a firmách elektronického průmyslu,
- rezortu spojů a dalších elektronických a komunikačních služeb, ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

as required by the business or company

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Odborná praxe probíhá v podnicích a firmách elektronického průmyslu, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky zápočtu:
Písemné potvrzení o absolvování odborné praxe.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Odborná praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu a to v tuzemsku i v zahraničí.

Cíl

Cílem předmětu je absolvování odborné praxe v podnicích a firmách elektronického průmyslu, rezortu spojů a dalších elektronických a komunikačních služeb, ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, a to v tuzemsku i v zahraničí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-EVM , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

80 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning