Detail předmětu

Bakalářská práce

FEKT-HBAPAk. rok: 2018/2019

Obsahem předmětu je samostatně napsat bakalářskou práci na odborné téma v angličtině.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem předmětu je bakalářská práce podle regulí fakulty a Ústavu jazyků.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování semestrálního projektu

Doporučená nebo povinná literatura

Illona Leiki: Academic writing
Umberto Eco: Jak napsat diplomovou práci
Urbanová Ludmila: Stylistika anglického jazyka, 2008, Brno: Barrister and Principal

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet uděluje vedoucí práce za práci vypracovanou v souladu se zadáním, odevzdanou ve stanoveném termínu, posuzuje správnost řešení a kvalitu vypracování práce (formální náležitosti).
Vedoucí práce a její oponent vypracují posudek, jehož součástí je bodové hodnocení práce. Při hodnocení může být zohledněn i posudek případného konzultanta. Posudky se předkládají k obhajobě práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Průběžná práce na bakalářské práci.
Studenti napíší bakalářskou práci podle pravidel stanovených fakultou a budou ji průběžně konzultovat s vedoucím své práce. Jazyk bakalářské práce je angličtina.

Cíl

Cílem je prokázat schopnosti samostatně pracovat na odborném zadání v anglickém jazyce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 3. ročník, letní semestr, 10 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

117 hod., povinná

Vyučující / Lektor