Detail předmětu

English for the state doctoral exam

FEKT-DQJAAAk. rok: 2018/2019

In the frame of the course, Ph.D. students are prepared to passing an exam from English. Passing the exam is a pre-condition to attend the doctoral state exam.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zkušený uživatel jazyka, který ovládá všechny čtyři jazykové dovednosti a je schopen jazyk používat ve své odborné profesi.

Prerekvizity

Znalost angličtiny na středně pokročilé úrovni.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují aktivní domácí přípravu na základě e-learningu.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení tří částí písemné zkoušky. Každá část musí být absolována nejméně na polovinu stanovených bodů. Součástí zkoušky je poslech, test gramatických struktur a čtení s porozuměním.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) analýza odborného textu
2) poslech a metody porozumění
3) reprodukce textu
4) funkce jazyka, gramatické struktury
5) obtížná slova, srovnání s češtinou
6) Akademická angličtina
7)Psaní ve vědě a technice
8) Presentace - subskills
9) Presentace
10)Žánry angličtiny ve vědě a technice
11)Poslech univerzitních přednášek
12)Psaný diskurz
13) Opakování

Cíl

Dosáhnout úrovně odpovídající B2 Evropského referenčního rámce ve všech dovednostech tj. mluvení, čtení, psaní, poslech a používání jazyka v elektrotechnických profesích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

jiná forma výuky

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EKT-PPA doktorský

  obor PPA-BEB , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PKA doktorský

  obor PKA-BEB , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor PKA-KAM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PPA doktorský

  obor PPA-KAM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PKA doktorský

  obor PKA-EST , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PPA doktorský

  obor PPA-EST , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor PPA-MVE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PKA doktorský

  obor PKA-MVE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor PKA-MET , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PPA doktorský

  obor PPA-MET , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor PPA-FEN , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PKA doktorský

  obor PKA-FEN , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PPA doktorský

  obor PPA-SEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PKA doktorský

  obor PKA-SEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PPA doktorský

  obor PPA-TLI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PKA doktorský

  obor PKA-TLI , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  obor PKA-TEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program EKT-PPA doktorský

  obor PPA-TEE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný