Detail předmětu

Ekonomika a řízení

FEKT-BERBAk. rok: 2018/2019

Předmět navazuje na předměty zabývající se obecnými návrhy elektroenergetického zařízení dle technických hledisek. Absolvent tohoto předmětu by měl umět navrhnout technicko-ekonomické optimální řešení elektroenergetického zařízení.

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled o základních ekonomických vztazích a souvislostech a o problematice posuzování ekonomické efektivnosti v elektroenergetice.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Klíma, J. - Jirešová, A.: Řízení a ekonomika energetických soustav. ČVUT Praha, 1981
Humphreys, K. K.: Jelens Cost and Optimatization Engineering. McGraw Hill, 1990
Brealey, R.A. - Myers, S.C.: Teorie a praxe firemních financí. Victoria Publishing Praha, 1992

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Cvičení: max. 30 bodů.
Zkouška: max. 70 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Význam a rozdělení nákladů v energetice
Posuzování variant řešení z ekonomického hlediska
Oceňování ztrát, průměrné náklady na ztráty
Náklady vedení a transformátorů
Metody k určování vývoje elektrického zatížení

Cíl

Seznámit studenty s problematikou posuzování technických děl v elektroenergetice z ekonomického hlediska. Poskytnout informace a poznatky z ekonomie a řídící činnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-SEE , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

18 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

21 hod., povinná

Vyučující / Lektor