Detail předmětu

Nastupující vědy a technologie

FSI-ZNVAk. rok: 2018/2019

Předmět poskytuje základní poznatky o nastupujících (konvergentních) vědách a technologiích. Ty jsou důsledkem sbližování mezi strojním inženýrstvím a přírodními vědami. Vedle všeobecných poznatků týkajících se této problematiky, je pozornost zaměřena na následující oblasti: nanotechnologie, nanofotonika, využití solární energie, energetické materiály, biotechnologie, chemická robotika, biomimetika, počítačové vidění, kognitivní vědy, neuroekonomie a neuromarketing.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Obecná znalost možností, které poskytují nově nastupující vědy a technologie strojním inženýrům. Schopnost tvůrčího využití poznatků a výsledků z oblastí nastupujících věd a technologií při návrhu nových strojů a zařízení.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z oblasti fyziky, mechaniky, chemie, materiálových věd a konstruování strojů na úrovni bakalářského studia strojního inženýrství.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška: má charakter obhajoby semestrální práce. Student si musí vybrat a popsat jeden konkrétní výrobek, stroj, produkt nebo technologii, který může vzniknout přímým využitím poznatků a výsledků z oblastí konvergentních věd a technologií, o kterých pojednávají přednášky. Téma musí být uchopeno z pohledu konstruktéra, strojního inženýra. Forma zpracování: odborná úvaha (esej), přednáška a bibliografický přehled.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámení se základními poznatky z oblastí nastupujících (konvergentních) věd a technologií, které jsou důsledkem sbližování mezi strojním inženýrstvím a přírodními vědami, zejména nanotechnologiemi, biotechnologiemi a biomedicínou, informačními technologiemi a kognitivními vědami. Více než o multidisciplinární spolupráci, se přitom jedná o unifikaci vědních oborů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Náhrada zameškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vize technologické konvergence. Budoucí vývoj technologií.
2. Nanotechnologie.
3. Nanofotonika.
4. Využití solární energie.
5. Energetické materiály.
6. Biotechnologie.
7. Chemická robotika.
8. Biomimetika.
9. Počítačové vidění.
10. Kognitivní věda.
11. Neuroekonomie a neuromarketing.
12. Věda, technologie a umění.
13. Shrnutí probírané látky.