Detail předmětu

Figurální kresba

FSI-YKFAk. rok: 2018/2019

Předmět je zaměřen na kresbu figury. Studie kresby dle živého modelu poskytuje možnost osvojení si schopností redukovat, vystihnout podstatu, charakteristiku a rozvíjet tvůrčí hledání.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Technicko-řemeslné zvládnutí kresby figury a nabytí základních návyků pro budování hmoty při kresbě figury, jejího pohybu a charakteru.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost perspektivy, zvládnutá schopnost ji prakticky uplatňovat při stavbě objemu v kresbě hlavy dle živého modelu.

Doporučená nebo povinná literatura

Kos, J., Žilák, P.,: Anatomie člověka pro výtvarníky, Aventinum, Praha, 1996
Bammes, G.: Der nackte Mensch, Veb Verlag der Kunst, Dresden 1988 (DE)
Ballestar, V.; Vigué, J.: Skici - kompletní průvodce skicováním, Rebo, Barcelona, 2005
Pijoan, J.: Dějiny umění 1-12, Odeon/Euromedia-Knižní klub a Balios, Praha, 1986/2000, 2003
Reyna, R.: How to draw what you see, Watson-Guptill publications, New York 1996 (EN)
Reyna, R.: How to draw what you see, Watson- Guptill publications, New York, 1996

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tvůrčí práce v ateliéru.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičeních, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úloh (kreseb). Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Úkolem předmětu je prohloubit znalost kresby, jako základního způsobu vizuálního záznamu. Praktická cvičení akcentují výstavbu objemu, pohyb a charakter modelu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratoře a ateliéry

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Kresba hlavy dle živého modelu, zásady pro její stavbu;
Kresba sedící figury do půl těla, dle živého modelu, zásady pro její stavbu;
Kresba sedící figury do půl těla, dle živého modelu;
Kresba sedící figury do půl těla, dle živého modelu;
Studie pohybu figury dle živého modelu, zásady pro její stavbu;
Studie pohybu figury dle živého modelu;
Studijní kresba aktu;
Studijní kresba aktu;
Studijní kresba aktu;
Studijní kresba aktu;
Studijní kresba aktu;
Studijní kresba aktu;
Hodnocení semestru /rozbor kladů a záporů jednotlivých prací/.

eLearning