Detail předmětu

Aplikace Fourierovy analýzy

FSI-SF0Ak. rok: 2018/2019

Fourierovy řady, Fourierova transformace a diskrétní Fourierova transformace - zavedení pojmů, základní vlastnosti a aplikace.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Pochopení Fourierovy analýzy a jejího významu v technických aplikacích.

Prerekvizity

Základní kurzy matematické analýzy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: účast.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámení s fourierovskou analýzou a názorné ukázky jejich aplikací - řešení direnciálních rovnic, analýze a zpracování signálu a obrazu. Harmonická analýza.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude specifikováno.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MAI , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-MAI , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Fourierovy řady
Hilbertův prostor
Fourierova transformace
Konvoluce
Diskrétní Fourierova transformace
Sesazování obrazů - fázová korelace
Zpracování obrazů - filtrace obrazů, komprese obrazů (JPEG), počítačová tomografie (CT)
Zpracování signálu - komprese hudby
Řešení ODR, PDR
Harmonická analýza

Cvičení s poč. podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Ukázky aplikací a jejich implementace.