Detail předmětu

Matematická analýza I

FSI-SA1Ak. rok: 2018/2019

Hlavní náplní předmětu je diferenciální a integrální počet funkcí jedné reálné proměnné. Získané znalosti jsou východiskem nejen pro další studium matematické analýzy a navazujících matematických disciplín, ale jsou i nezbytným předpokladem pro studium fyzikálních a technických oborů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Uplatnění metod diferenciálního a integrálního počtu ve fyzikálních a technických disciplínách.

Prerekvizity

Středoškolské znalosti matematiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících cvičení. Náplní přednášek je teoretický výklad k dané problematice. Cvičení potom mají charakter praktického/početního zvládnutí látky z přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: aktivní účast ve cvičeních, úspěšné absolvování dvou písemných prací (tj. z každé z nich je potřeba získat alespoň polovinu z maximálního počtu bodů).

Zkouška: bude mít písemnou a ústní část, podmínkou pro připuštění k ústní části je alespoň 50% bodový zisk z písemné části.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je získat znalosti základů diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné reálné proměnné. Vedle teoretického aspektu problematiky by studenti měli být schopni aplikovat užitý aparát v úlohách technické praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení: povinná.
Přednášky: doporučené.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný
    obor B-MAI , 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do matematické logiky, logická výstavba matematiky;
2. Množiny, relace mezi množinami;
3. Zobrazení, obor reálných čísel;
4. Reálné posloupnosti;
5. Funkce reálné proměnné, elementární funkce;
6. Limita a spojitost funkce;
7. Derivace a diferenciál funkce, derivace a diferenciály vyšších řádů;
8. l’Hospitalovo pravidlo, Taylorův polynom;
9. Průběh funkce;
10. Neurčitý integrál, základní typy integrálů;
11. Metody výpočtu neurčitého integrálu;
12. Riemannův určitý integrál, Newton-Leibnizova formule;
13. Nevlastní integrály, aplikace určitých integrálů.

Cvičení

44 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení vycházejí z přednášky v předchozím týdnu.

Cvičení s poč. podporou

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Toto cvičení bude využito jako počítačová podpora ke standardnímu cvičení.