Detail předmětu

Průmyslová elektronika

FSI-RNIAk. rok: 2018/2019

Lineární a nelineární zapojení s operačními zesilovači (zesilovače, filtry, usměrňovače, generátory signálů, komparátory, složitější obvodové celky - vše se zaměřením na řídicí obvody pulsních měničů). Způsoby snímání proudu a napětí. Způsoby vyhnodnocování činného výkonu DC/DC měniče. Typické obvodové realziace v řídicích obvodech pulsních měničů. Generátory obdélníkových signálů. Budiče výkonových tranzistorů MOSFETa IGBT.

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí navrhovat elektronické obvody, které jsou typickými aplikacemi v průmyslu.

Prerekvizity

Základní znalosti z teoretické elektrotechniky a matematiky (derivace, integrální počet, operace s komplexními čísly).

Doporučená nebo povinná literatura

Vorel P.: Řídicí členy v elektrických pohonech

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky na zápočet:
Absolvování cvičení (povinné)

Bodové hodnocení:
Semestrální test: 10b.
Laboratorní cvičení: 25b.
Zápočtový test: 65b.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti se seznámí s typickými elektronickými obvody v průmyslových aplikacích, zejména se zaměřením na řídicí techniku, elektrické pohony, měření a výkonovou elektroniku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MET , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Linearizaované modely bip. tranzistoru, zesilovací stupně SE, SB, SC
2. Důležitá zapojení s bipolárními a unipolárními tranzistory v nízkofrekvenční oblasti
3. Harmonické oscilátory
4. Stabilizátory stejnosměrného napětí a proudu
5. Transformátor - teoretický a praktický rozbor
6. Cívky, tlumivky - teoretický a praktický rozbor
7. Síťový usměrňovač se sběrným kondenzátorem, ss zdroje se síťovým transformátorem
8. Operační zesilovače - principy, vlastnosti, základní zapojení
9. Složitější obvody s operačními zesilovači
10. Čidla rychlosti, polohy, tlaku, teploty
11. Čidla proudu a napětí, jednoduchá měření kapacit, indukčností a odporů
12. Budiče výkonového tranzistoru s impulsním transformátorkem a s optočlenem
13. Pulsní šířková modulace, principy DC/DC měničů s napěťovým meziobvodem

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Tranzistorový zesilovací stupeň SE a SC
2. Krystalové oscilátory
3. Bipolární tranzistor a tranzistor MOSFET ve spínacím režimu
4. Zdroj stejnosměrného napájecího napětí
5. Zapojení s operačními zesilovači
6. Indukční čidlo rychlosti
7. Budicí obvody výkonového spínacího tranzistoru MOSFET a IGBT - 1. část
8. Budicí obvody výkonového spínacího tranzistoru MOSFET a IGBT - 2. část
9. Použití komparátorů, PWM modulátor
10. Snižující měnič bez transformátoru
11. Zvyšující měnič bez transformátoru
12. Záložní zdroj 24V=/230V~, 600VA
13. Stejnosměrný pohon s kompenzací rychlosti

Elektronické učební texty

otázky ke zkoušce RNI (cs)

eLearning