Detail předmětu

Aplikace CAM v technologii

FSI-HC2-AAk. rok: 2018/2019

Předmět řeší problémy technologické přípravy výroby, vstupní předpoklady a zásady algoritmizace činnosti v technologii. Je zaměřen na aplikaci výpočetní techniky při jednotlivých činnostech technologa: výběr polotovaru, stanovení operací, operačni rozměry, návrh strojního zařízení, volba nářadí, stanoveni pracovních podmínek apod. Automatické programovaní NC strojů. Zabývá se rovněž technickým vybavením počítačových systémů CAM pro oblast technologie a možnostmi uplatnění expertních systémů.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí používat systém CAM pro tvorbu technologických drah nástrojů NC strojů při využití datových souborů objektů vytvořených v systémech CAD.

Prerekvizity

CAD systémy, základy technologických procesů - obrábění.

Doporučená nebo povinná literatura

PowerMILL - user manual
Bejcek,V. at all:: CIM - pocitacova podpora vyrobniho procesu, VUT Brno, 1992
McMahon Ch., Browne J. CAD CAM Principles, Practice and Manufacturing

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních a splnění zadaných úkolů. Zkouška ověřuje teoretické znalosti a jejich praktické aplikace při řešení zadání v systémech CAM.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem je seznámit studenty s využitím systému CAM pro zpracování technologie součástí (vytvořených v systémech CAD) pro NC systémy obráběcích strojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Individuální zadání a kontrola výsledků.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2E-A magisterský navazující

    obor M-IND , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní popis sytému CAM, konfigurace
Přenos objektů z CAD sytému, analýza pro potřebu CAM
Tvorba technologie CAM pro základní operace na frézce
Technologie CAM pro obrábění otvorů
Technologie CAM pro obrábění vnějších a vnitřních kontur ve 2D
Simulace a editace navržených projektů systémů 2D
Technologie CAM pro obrábění v 3osém systému
Technologie CAM pro obrábění na NC soustruzích
Knihovny materiálů a nástrojů v CAM systémech

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Popis systému CAM
2. Příprava systému pro hlavní operace, konfigurace
3.-5. Technologie obrábění ve 2D CAM
6.-7. Technologie obrábění ve 3D CAM
8.-9. Postprocesing CAM technologie
10.-13. Simulace navržených projektů

eLearning