Detail předmětu

Robotické systémy vyšších generací

FSI-GROAk. rok: 2018/2019

Kurz navazuje na znalosti studentů ze stavby a konstrukce stacionárních průmyslových robotů a manipulátorů. Rozšiřuje jejich základní znalosti o moderní technické trendy v oblasti mobilních robotů a automatizačních prostředků včetně aktivně adaptivních koncových efektorů, biomechanických systémů s implementací řídích a senzorických prvků na bázi metod umělé inteligence.

Výsledky učení předmětu

Umožní absolventům řešit náročné multidisciplinární technické
problémy a orientovat se v problematice stavby
a nasazování robotických systémů vyšší generace při řešení
náročných průmyslových aplikací v oblasti manipulace, montáže,
navigace a kooperace a protetice včetně servisních činností.

Prerekvizity

Konkrétní a podrobné znalosti stavby průmyslových robotů a manipulátorů a jejich řízení a programování

Doporučená nebo povinná literatura

Ehrenberger Z.- Kolíbal,Z.: Průmyslové roboty III., , 0
SICILIANO, B. KHATIB, O. Springer Handbook of Robotics. Springer-Verlag New York, Inc., 2008. 1611 s. ISBN 978-3-540-23957-4 (EN)
Kárník,L.-Knoflíček,R.-Novák,J.M.: Mobilní roboty, , 0
PIRES, J. N. Industrial Robots Programming: Building Applications for the Factories of the Future. Springer, 2008. 282 s. ISBN 978-0-387-23325-3 (EN)
Kolíbal,Z.-Knoflíček,R.: Morfologická analýza stavby průmyslových robotů, , 0
NOF, S. Y. Springer Handbook of Automation. Springer, 2009. 1812 s. ISBN 978-3-540-78830-0 (EN)
Manuály k průmyslovým robotům KUKA: KUKA - Operating and Programming Instructions, v. 1.1, 2006; KUKA - KR C2/KR C3 Expert Programming, v. 01, 2006; KUKA - KR C4 Programming, 2013; KUKA - WorkVisual (různé verze), konfigurace vstupů/výstupů, 2013; KUKA - Industrial Robots, Safety: for mechanical components, 2012.
Manuály k průmyslovým robotům ABB: Technical reference manual RAPID Instructions, Functions and Data types, Operating manual RobotStudio (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška se skládá s písemné části, kdy student zpracuje
zvolenou problemetiku přednášek (konkrétní problemetika a
témata budou vypsána začátkem běhu druhé poloviny přednášek).
Druhá část zkoušky je ústní a bude hodnotit studenta
z hlediska jeho tvůrčích schopností aplikovat získané
teoretické a praktické znalosti při řešení konkrétního
technického problému.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získání základních znalostí z oblasti stavby, řízení
a využití robotických systémů vyšších generací,z navrhování
machinware autonomních lokomočních robotů, adaptivních
koncových efektorů a biomechanizmů. Přehled základních metod
umělé inteligence a řízení těchto systémů (autonomního,
MASTER-SLAVE i pomocí signálů EMG).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola znalostí zkouškou v rozsahu přednášek

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-VSR , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, mechatronické principy v robotice
2. Aktivně adaptivní koncové efektory.
3. Automatická montáž
4. Autonomní lokomoční roboty, morfologická analýza stavby
5. Speciální konstrukční prvky mobilních robotů (MR) a aplikace
6. Kinematický model vybraného lokomočního ústrojí MR
7. Pohony SMA a jejich aplikace
8. Bionika,principy, metodika, umělé svaly v robotice
9. Biomechanické aplikace, umělé končetiny
10.Systém řízení MASTER-SLAVE, využití signálů EMG
11.Konkretní řešení umělých rukou, prešovské chapadlo
12.Senzory v adaptivních robotiztovaných systémech
13.Roboty vyšších generací v technické praxi a vývojové trendy při aplikaci do vize "Industry 4.0", kolaborující oboty

eLearning