Detail předmětu

Technologie chemických výrob

FCH-BCO_TCVAk. rok: 2018/2019

Základní suroviny a zdroje chemického průmyslu. Reaktory a aparáty chemického průmyslu. Výroba důležitých plynů, anorganických kyselin a hydroxidů. Anorganické kovy a soli. Výroba skla, keramiky, anorganických pigmentů, katalyzátorů a hnojiv. Výroba alkoholů, aldehydů, etherů, ketonů, aminů, amoniaku, močoviny, karboxylových kyselin a jejich esterů. Zpracování dřeva, výroba celulózy a papíru. Zpracování uhlí a zemního plynu. Farmaceutický průmysl.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování tohoto předmětu získá student přehled o přípravě technických anorganických a organických látek vyráběných v malé a velké výrobní tonáži, výběru vhodných konstrukčních materiálů, korozi, nebezpečných vlastnostech látek jako je možnost požáru a výbuchu. Zároveň získá přehled o důležitých výrobních podnicích v ČR a EU, přehled výrazů v průmyslu, obchodu, základní legislativě ČR a výrazů v organizaci Evropské unie. Absolvent bude schopen v provozu zastávat místo provozního inženýra případně výzkumného pracovníka.,

Prerekvizity

Anorganická, organická a makromolekulární chemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný test, podmínkou absolvování je získání alespoň 50% bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Chemická výroba v ČR a EU, přehled základní legislativy týkající se jednotlivých skupin surovin a výrobků, podmínky výroby.
Těžba rud, kovy a polokovy.
Silikátový průmysl, sklo.
Anorganické chemikálie (minerální kyseliny, amoniak, hydroxidy, soda, karbidy, dusičnany)
Organické chemikálie (alkoholy, ketony, estery, aminy, fenoly, butadien, karboxylové kyseliny)
Chemie a technologie zpracování dřeva, uhlí a ropy, motorová paliva a oleje, zemní plyn.
Technické plyny
Chemické speciality: pesticidy (insekticidy, herbicidy, fungicidy, rodenticidy), dezinfekční činidla, tenzidy, gumárenské chemikálie, plasty a kaučuk, barviva a pigmenty, výbušniny
Biochemické produkty
Farmaceutické produkty

Cíl

Seznámení studentů s chemickým průmyslem v ČR a EU. Student získá přehled o způsobech výroby základních i některých speciálních chemikálií.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_CHTOZP , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor BPCO_CHM , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHCHT bakalářský

  obor BKCO_CHM , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor BKCO_SCH , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHCHT bakalářský

  obor BPCO_SCH , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning