Detail předmětu

Odborná praxe - PCH

FCH-BCO_ODP_PAk. rok: 2018/2019

Odborná praxe v podniku zaměřeném na potravinářské technologie. Studenti se seznámí s fungováním konkrétního podniku oboru, a to po stránce technologické, řídící nebo vývojové. Poznají význam komunikace a spolupráce při praktické aplikace teoretických poznatků. Předmět je určen především pro studenty s vlastními kontakty na biotechnologické podniky, kde si možnost praxe mohou sami dohodnout.

Výsledky učení předmětu

Znalost konkrétní výrobní nebo vývojové praxe, technologie v podniku zaměřeném na potravinářskou výrobu.

Prerekvizity

Zvládnutí předmětů společného základu a některých vybraných specializovaných předmětů.

Doporučená nebo povinná literatura

dle zadání firmy, v níž se praxe vykonává (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Cvičení - 6 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání zápočtu je pravidelná docházka do podniku, kde se praxe vykonává, vedení výkazu o provedené práci a dále vypracování prezentace o poznatcích získaných během praxe. Absolvování praxe musí být doloženo potvrzením podniku (může být součástí pracovního výkazu).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova předmětu je určena dohodou fakulty s podnikem, kde bude praxe vykonávána.

Cíl

Cílem odborné praxe je, aby si student ověřil své teoretické znalosti získané v průběhu studia a tak byl schopen lépe a rychleji plnit požadavky budoucího zaměstnavatele.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student vypracuje protokol o odborné praxi v rozsahu 5-10 stran, který může být podkladem pro vypracování bakalářské práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHTP bakalářský

    obor BPCO_CHP , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program BKCP_CHTP bakalářský

    obor BKCO_PCH , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning