Detail předmětu

Biomechanika sportu

CESA-SBISAk. rok: 2019/2020

V předmětu Biomechanika sportu se prolínají poznatky z principů statiky, technické mechaniky, anatomie, fyziologie a studenti poznávají vzájemnou interakci mezi pohybovými zákony a lidským tělem při různých pohybových aktivitách. Obsahem je seznámení a osvojení si základních principů biomechaniky sportu se zaměřením na mechanické zákonitosti chování lidského těla a jeho částí. Student se seznámí se vzájemnými vazbami mezi pohybem lidského těla a jeho segmentů, vlivem vnitřních - vnějších podnětů. Student získá základní znalostí o podnětech které pohyb způsobují, včetně základních metod, kterými se je možné tyto podněty, vztahy a zákonitosti zkoumat. Součásti předmětu je seznámení se s moderní technologií, která tyto proměnné monitoruje.

Výsledky učení předmětu

Studenti se v průběhu semestru seznámí se základními principy pohybu lidského těla a jeho částí obecně i aplikovaně u různých sportů a disciplin.
Na konci studia student bude schopen: syntetizovat již dříve získané poznatky z mechaniky s vědomosti o vybraných biologických subsystémech, definovat mechanické vlastnosti tkání pohybového aparátu, vysvětlit základní mechanické zákony a principy pohybu lidského těla a aplikovat tyto poznatky na hybný systém člověka a sportovní pohyb; z kinematického a dynamického hlediska analyzovat podstatu vybraného sportovního pohybu; navrhnout vhodné biomechanické metody analýzy pohybu vedoucí k řešení stanoveného problému.

Prerekvizity

Znalosti ze statiky a technické mechaniky.

Doporučená nebo povinná literatura

KALICHOVÁ M, BALÁŽ J., BEDŘICH P., ZVONAŘ,M. (2011). Základy biomechaniky tělesných cvičení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 193 s. (CS)
JANURA M. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. 84 s. (CS)
Brinckmann, P., Frobin, W. & Leivseth, G. (2002). Musculoskeletal biomechanics. Stuttgart: New York: Thieme.
Herman, I. P. (2007). Physics of the human body. Berlin: Springer, 2007.
Nordin, M. & Frankel, V. H. (2001). Basic biomechanics of the musculoskeletal system. Philadelphia: Lipp. Willi & Wilkins.
Hamill, J, (2009). Biomechanical basis of human movement. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lipp. Will. and Wilkins.
Chapman, A. E. (2008). Biomechanical analysis of fundamental human movements. Champaign: Human Kinetics.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška, seminář.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočtový test písemný splnit na 60 %. Podmínkou připuštění k testu je odevzdání prezentace a seminární práce.
Ústní zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

V předmětu Biomechanika sportu se prolínají poznatky z principů statiky, technické mechaniky, anatomie, fyziologie a studenti poznávají vzájemnou interakci mezi pohybovými zákony a lidským tělem při různých pohybových aktivitách. Obsahem je seznámení a osvojení si základních principů biomechaniky sportu se zaměřením na mechanické zákonitosti chování lidského těla a jeho částí. Student se seznámí se vzájemnými vazbami mezi pohybem lidského těla a jeho segmentů, vlivem vnitřních - vnějších podnětů. Student získá základní znalostí o podnětech které pohyb způsobují, včetně základních metod, kterými se je možné tyto podněty, vztahy a zákonitosti zkoumat. Součásti předmětu je seznámení se s moderní technologií, která tyto proměnné monitoruje.

1. Definice biomechaniky, význam, historie,
2. Segmentální struktura těla, těžiště
3. Mechanické vlastnosti biologických materiálů
4.-5. Mechanické vlastnosti svalů, vazů a šlach, mechanické vlastnosti oporného systému
6. Mechanika kloubních spojení
7.-9. Biomechanika chůze a běhu, biomechanika házení a chytání
10.-11. Biomechanika skoků, udržování rovnováhy lidského těla
12. Biomechanika rotačních pohybů těla
13. Kinematické metody analýzy pohybu lidského těla
14. Dynamické metody analýzy pohybu lidského těla
15-16. Biomechanika gymnastických cvičení
17-18. Biomechanika atletických disciplín
19-22. Biomechanika míčových sportů, biomechanika úpolových sportů
23.-24. Biomechanika plavání, windsurfingu a jachtingu
25.-26. Biomechanika sjezdového lyžování, běžeckého lyžování a bruslení

Cíl

Cílem předmětu je objasnit mechanickou strukturu a mechanické chování pohybového aparátu člověka při základních pohybových činnostech i vybraných sportovních disciplínách. Dále je cílem přiblížit biomechanické metody, pomocí nichž lze klíčové fáze pohybu analyzovat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky povinné ze 70 %. Semináře povinné 80 %. Náhrazení možné výjimečně po dohodě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning