Detail předmětu

Zahraniční studijní stáž pro doktorandy

FaVU-3STAZAk. rok: 2018/2019

Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části studia na zahraniční instituci, nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí, nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci. Stáž v délce minimálně jednoho měsíce na zahraniční instituci mezi třetím a šestým semestrem studia absolvuje doktorand na základě žádosti, ke které se vyjadřuje školitel a předseda oborové rady. Součet délky stáží na zahraničních institucích ve standardní době studia nesmí překročit délku jednoho roku. Případné výjimky povoluje oborová rada.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Navázání mezinárodních odborných kontaktů, získání zahraničních zkušeností, zlepšení jazykových znalostí.

Prerekvizity

Nejsou.

Doporučená nebo povinná literatura

Monografické publikace, sborníky a periodika dle individuálního zaměření jednotlivých studentů DSP.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zahraniční stáž.

Způsob a kritéria hodnocení

Stáž je uznána po splnění podmínky oficiálního výjezdu na zahraniční instituci v délce minimálně 1 měsíce (v rámci studijního pobytu ERASMUS+, pracovní stáže ERASMUS+, v rámci programu FREEMOVER atp.).

Jazyk výuky

angličtina, čeština

Osnovy výuky

Studijní pobyt v zahraničí.

Cíl

Navázání mezinárodních odborných kontaktů, získání zahraničních zkušeností, zlepšení jazykových znalostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pobyt na zahraniční instituci je nutné doložit oficiálními dokumenty (např. Confirmation of ERASMUS+ Study Period atp.). Více informací podává zahraniční oddělení fakulty.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUD doktorský

  obor VUUP_DP4 , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program VUD doktorský

  obor VUUP_DK3 , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program VUD doktorský

  obor VUUP_DP3 , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program VUD doktorský

  obor VUUP_DK4 , 3. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ostatní aktivity

160 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning