Detail předmětu

Teorie a umění ve 20. století II. - zimní

FAVU-TU-ZAk. rok: 2018/2019

Cílem kurzu je zprostředkovat orientaci v klíčových pojmech a přístupech současné umělecké teorie a kritiky. V průběhu kurzu studenti budou seznámeni s dominujícími metodologickými přístupy v teorii umění 20. století. Jejich předběžný seznam tvoří: marxismus a postmarxismus, psychoanalýza, fenomenologie a hermeneutika, analytická filosofie, strukturalismus a poststrukturalismus, feminismus, postmoderna. Uvedení do každého z těchto přístupů bude zahrnovat dvě složky: 1. výklad filozofického pozadí, představení klíčových autorů a koncepcí; 2. aplikace na moderní a současné umění. Absolvent kurzů by měl umět porozumět „žargonu“ dnešních kritických a teoretických textů a být schopen je zařadit do patřičné myšlenkové tradice.

Zajišťuje ústav

Katedra teorií a dějin umění (KTDU)

Výsledky učení předmětu

Absolventi kursu by měli být schopni číst a reflektovat texty aktuální kritiky a teorie umění tak, že je dokážou zařadit do patřičného metodologického proudu v teorii 20. století. Tato orientace by jim měla umožnit rozumět uvažování o umění v jeho širších filosofických, společenských, politických souvislostech.

Prerekvizity

Znalost dějin umění i obecných dějin 19. – 20. století, zkušenost s četbou aktuální výtvarné kritiky a teorie, absolvování předcházejícího kursu Teorie a umění ve 20. století I.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je založena na kombinaci přednášek, zaměřených na obecné uvedení do látky, a společné četby kratších teoretických textů.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Fenomenologie, fundamentální ontologie a hermeneutika (Husserl, Heidegger, Gadamer)
2. Existencialismus
3. Strukturalismus. Základní pojmy a metody. Od Saussurea k Levi-Straussovi
4. Západní marxismus. Frankfurtská škola kritické teorie. Althusser
5. Analytická filosofie. Frege, Wittgenstein, Austin
6. Poststrukturalismus v psychoanalýze a v literární teorii. Lacan, Barthes
7. Foucault
8. Deleuze a Guattari, Derrida, Baudrillard
9. Feminismus v teorii. Od Simone de Beauvoir k Judith Butler
10. Postmoderna. Lyotard. Postmodernismus v teorii architektury (Jencks, Venturi) a umělecké kritice (October).
11. Postmarxismus a kritika postmoderny. Jameson, Laclau, Mouffe, Ranciere, Žižek, Badiou.

Cíl

Cílem kurzu je dopomoci studujícím k tomu, aby se stali kvalifikovanými čtenáři současné teorie (nejen) umění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program magisterský navazující

  obor APD , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AGD1 , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AGD2 , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor APE , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AFO , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AEN , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AIN , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AVI , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AMU , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor ATD , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM3 , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM2 , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AM1 , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AS2 , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AS1 , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
  obor AKG , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor