Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Video - zimní

FaVU-M2VI-ZAk. rok: 2018/2019

V zimním semestru 6. ročníku se studenti koncentrují na nadcházející realizaci magisterského projektu. Vývoj diplomové práce individuálně konzultují a připravují se na realizaci závěrečné magisterské práce způsobilé k prezentaci na veřejnosti.
Semestrální odborná práce je jakousi sumarizací výsledků graduálního studia. Podstatou ateliérového programu je vytvořit individuální prostor pro realizaci praktické části diplomové práce. Vymezení (formulace) a definice může proběhnout už na začátku zimního semestru. Mimo (známých) profesionálních postupů - technologický výzkum ap. - atelier nabízí paralelní konzultace v nejnovějších - někdy ještě nedefinovaných - polohách "nových" médií.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace vlastního uměleckého projektu.

Prerekvizity

Teoreticky podložený projekt praktického magisterského úkolu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Analytický rozbor děl a příkladů z historie filmu a vizuálního umění vážících se k předmětu studia.
Rozhovor v rámci individuálních a skupinových prezentací studentských prací v rámci ateliérových setkání.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Diplomová práce. Semestrální odborná práce je jakoby sumarizací výsledků graduálního studia. Podstatou atelierového programu je vytvořit individuální prostor pro realizaci praktické části diplomové práce. Vymezení ( formulace ) a definice může proběhnout už na začátku zimního semestru. Mimo ( známých ) profesionálních postupů - technologický výzkum ap. - atelier nabízí paralelní konzultace v nejnovějších - někdy ještě nedefinovaných - polohách "nových" médií, nebo kurzy s čistým praktickým zaměřením: kupříkladu P.R. - public relations - nebo masmediální komunikace, nebo Info-art...

Cíl

Soustředit své schopnosti k realizaci magisterského úkolu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program magisterský navazující

    obor AVI , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor