Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Tělový design - zimní

FaVU-M2TD-ZAk. rok: 2018/2019

Práce na diplomovém projektu.
Zadání projektu individuální, na základě dosavadního portfolia.
Praktická i teoretická příprava.
V rámci ateliérové práce účast na společném projektu v pozici konzultanta.

Výsledky učení předmětu

Studentka/student dokáže vymezit svůj jedinečný okruh zájmu v rámci výtvarného umění.
Studentka/student dokáže vypracovat projekt s předpokládaným výstupem, návrhem výtvarných postupů i harmonogramu.
Studentka/student si vytvoří kolem své tvorby virtuální i reálný okruh zpřízněných umělců, teoretiků a dokáže si vybrat vhodné teoretické prameny.
Studentka/student si dokáže zajistit technické podmínky pro realizaci svého diplomového projektu, včetně podmínek pro jeho ideální prezentaci.
Studentka/student působí v ateliéru jako opora a konzultant pro kolegyně a kolegy.

Prerekvizity

Schopnost samostatné tvorby. Schopnost verbální a vizuální komunikace. Pokročilá práce s počítačovými programy pro editaci fotografií a videa. Zkušenost s různými formami dokumentace uměleckých děl a akcí. Schopnost číst a rozumět teoretické literatuře v českém jazyce a anglickém jazyce. Schopnost určit své aktuální postavení v rámci uměleckého provozu, orientace v souvislostech. Schopnost písemně verbalizovat svůj magisterský projekt. Schopnost komunikovat s odborníky a dalšími umělci o své tvorbě.

Doporučená nebo povinná literatura

Uta Grosenic ed., Women Artists in the 20th and 21st Century (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní metodou je konzultace.
Doplňkovými metodami jsou:
- workshop - zaměřený na praktické složky tvorby - minimálně 1 za semestr - např. fyzické cvičení vhodné pro performance, workshop střihu oděvu, workshop práce s různými materiály
- konzultace s hostkou/hostem - konzultace individuálních projektů s pozvanou/ým odbornicí/íkem - obvykle před koncem semestru
- exkurze - vetšinou v souvislosti se společným projektem
- odborné prezentace - v souvislosti se společným projektem
- výjezdové soustředění

Způsob a kritéria hodnocení

Prezentací rozpracovaného diplomového projektu a při minimálně 50% účasti na konzultacích studentka/student získá zápočet z předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. - 2. týden výuky - konzultace tématu diplomové práce, hledání relací v rámci výtvarného umění
3. - 5. týden výuky - k práci na diplomovém projektu konzultační práce na společném projektu ateliéru
6. - 13. týden výuky - souběžná teoretická a praktivká příprava a práce na projektu
13. týden - konzultace s hostkou/hostem ateliéru.

Cíl

Práce na magisterském projektu.
Upřesnění definice práce.
Schopnost reflektivní umělecké práce.
Vymezení vlastního segmentu v rámci oboru.
Kontakty se spřízněnými odborníky - konzultanty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná přítomnost v konzultačních hodinách 50%.
Pravidlná konzultace práce mimo ateliér nejméně 1x za dva týdny.
Prezentace rozpracovanosti projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program magisterský navazující

    obor ATD , 2. ročník, zimní semestr, 10 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor