Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Multimédia - letní

FaVU-M2MU-LAk. rok: 2018/2019

Studenti dokončují magisterský projekt a hledají vhodný způsob prezentace veřejnosti, akademické a kulturní obci, či jedinci. Konzultace a intervence zde fungují pouze v roli lehkých korekcí směrem k dosažení nejvyšší možné kvality projektu a probíhají na úrovni celého ateliéru. Ten zde v rámci domovského prostředí vzniku projektu poskytuje své nejširší možné zázemí. Studenti dokončují průběžnou dokumentaci vývoje projektu a předkládají ji k prezentaci a archivaci. Finální prezentací projektu mají studenti za úkol srozumitelně tlumočit autorský záměr a zhodnotit dosažené cíle. Samotná prezentace je individuální pro každý projekt a její výsledný ráz musí odpovídat stávajícím ateliérovým nárokům.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti zvládají finalizovat, instalovat a prezentovat magisterský projekt na nejvyšší možné úrovni. Během celého semestru pravidelně prezentují projekt kolegům v ateliéru a iniciují tematické diskuse. V závěrečné fázi projektu zhodnocují dosažené cíle.

Prerekvizity

Předložení finální fáze magisterského projektu. Dokumentace vývoje a dokončení projektu v digitální podobě.

Doporučená nebo povinná literatura

"CODE" - The Language of Our Time, Ars Electronica
"FUTURE CINEMA" The Cinematic Imaginary after Film, Shaw Jeffrey, Weibel Peter
http://opvk.ffa.vutbr.cz/texty/zakladni-informace-o-projektu.html
www.newmediaart.eu
http://monoskop.org/Monoskop
www.medienkunstnetz.de

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou zápočtu je dokončení a prezentace finální podoby magisterského projektu (diplomové práce).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Individuální konzultace magisterské práce
Pravidelné prezentace projektu ateliérovému celku
Dokončení a archivace dokumentace magisterského projektu
Zhodnocení dosažených cílů

Cíl

Studenti dokončují a prezentují magisterský projekt širší i odborné veřejnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezentace a odevzdání semestrálních ateliérových prací a cvičení. Konzultace, účast ve výuce a ateliérovém provozu je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program magisterský navazující

    obor AMU , 2. ročník, letní semestr, 10 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor