Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Sochařství 2 - letní

FaVU-M1S2-LAk. rok: 2018/2019

Skupinová výstava jako individuální a společné sdílení prostoru.

Výsledky učení předmětu

Praktické ověřování a prověřování.

Prerekvizity

Rozšíření zkušeností o kontakt s alternativním prostorem.

Doporučená nebo povinná literatura

Jan Patočka; Tělo, jazyk, společenství, svět
Jiří Plos; Prostor, člověk, architektura
Václav Bělohradský; Mezi světy a Mezisvěty
http://digitalsculpting.net/
http://www.sculpture.org/
http://www.sculpture.org/
http://opvk.ffa.vutbr.cz/texty/zakladni-informace-o-projektu.html
Filip Skalák; Donátoři, sběratelé, mecenáši (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Nestandartní zaměřené na sebeprosazení. Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet – zkouška v rozsahu A-F.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Časový plán – koordinace - koncentrace.

Cíl

Jiná místa – jiní lidé.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Skrze individuální komunikace.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program magisterský navazující

    obor AS2 , 1. ročník, letní semestr, 18 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor