Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Malířství 1 - zimní

FaVU-M1M1-ZAk. rok: 2018/2019

Studenti za pomoci konzultací získávají teoretické, technologické i tvůrčí znalosti a zkušenosti a prověřují možné varianty závěrečné magisterské práce.
Je na čase nevidět obraz jen jako informaci (nevyžádanou), ani pod problematickým úhlem aktuálnosti, jako předmět určený k analýze (analýza je spojena s ničením, pozorování s tvorbou - A. Tarkovskij), ale jako setkání, jako pokus či příležitost uvidět. Ostatně takto lze chápat každou skutečnost. A pro autora přece jen otázka zda je pro něj obraz oknem, zrcadlem, rozostřeným zrcadlem, "pomalovanou deskou", objektem, stavbou, jazykem (to vždycky?), znamením, výdělkem (taky?), vyvrženou "taškou".....

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti prokáží schopnost jak samostatně pracovat na malířských tématech, tak spolupracovat s ostatními členy ateliéru, aktivně se účastnit diskusí.

Prerekvizity

Schopnost stanovit a obhájit osobní magisterský program.

Doporučená nebo povinná literatura

Vilém Flusser:Moc obrazů, Výtvarné umění 3-4/96
Ernst Kris, Otto Kurz: Legenda o umělci, Arbor vitae 2008
Hans Belting:Konec dějin umění, Mladá fronta 2000
Ladislav Kesner(ed.):Vizuální teorie, Praha 1997
Gordon Graham: Filozofe umění, Barrister/Principal 2004

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových i individuálních konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory. Během semestru se studenti účastní minimálně jedné exkurze do zahraničních muzeí a galerií. Jednou za dva semestry probíhá malířský pobyt (plenér).

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k udělení zápočtů: odpovídající množství, náročnost a kvalita, nasazení, komunikativnost, samostatnost.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Prohlubování teoretických a technologických znalostí podle individuálního zaměření studenta.
Student konzultuje s vedoucím magisterské práce postupy a průběh její realizace.

Cíl

Samostatně realizovat úkoly, vycházející z tvůrčí přirozenosti studenta. Rozvíjení témat vychazejících z kontextů předchozí vlastní práce, mapování dalšího možného prostoru. Studenti mají schopnost kriticky se vymezovat k oborovým tématům a samostatně realizovat vlastní projekt.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program magisterský navazující

    obor AM1 , 1. ročník, zimní semestr, 18 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor