Detail předmětu

Oborový ateliér navazující I - Multimédia - letní

FaVU-M1MU-LAk. rok: 2018/2019

Studenti rozvíjí téma své magisterské práce a prezentují možnosti řešení. Analyzují „eko-systém“, do kterého plánují svůj projet ve finále zasadit a otvírají téma finanční svébytnosti projektu. Na základě konzultací upevňují koncepci, myšlenkové a technické zázemí projektu. Věnují se průběžným prototypům a zajímají se o zpětnou vazbu projektu i mimo institucionální prostředí. Individuální i dílčí výstupy studenti prezentují v rámci rozpracovanosti projektu, v zásadě na diskutovatelné úrovni. Na ateliérové úrovni produkují praktický workshop z vybrané části svého magisterského projektu.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni na ateliérové úrovni realizovat „workshop“, tematicky spojený s magisterským projektem. Ukotvují tak způsob prezentace a postoj k cílové skupině či eko-systému výsledného magisterského projektu.

Prerekvizity

Rozpracovaný magisterský projekt na úrovni, nárokované v předešlém semestru a pravidelné konzultace.

Doporučená nebo povinná literatura

"FUTURE CINEMA" The Cinematic Imaginary after Film, Shaw Jeffrey, Weibel Peter
- "CODE" - The Language of Our Time, Ars Electronica
www.newmediaart.eu
http://monoskop.org/Monoskop
www.medienkunstnetz.de
http://opvk.ffa.vutbr.cz/texty/zakladni-informace-o-projektu.html

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Studenti jsou vedeni k realizaci individuálních nebo kolektivních cvičení a úkolů. Průběžně zlepšují své technické i teoretické znalosti v oboru. Na poli ateliéru aktivně diskutují a prezentují své pracovní výsledky. V doplňkových aktivitách se účastní tematických výstav, exkurzí, festivalů a přednášek.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné pravidelně konzultovat magisterský projekt a prezentovat jeho vývoj v rámci celého ateliéru. Následně před komisí obhájit pracovní výsledky v rámci semestrální zkoušky, případně průběžné výsledky práce na magisterském projektu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Individuální konzultace magisterské práce
Cílová skupina, jedinec či „eko-systém“
Analýza celkového pole působnosti
Eliminace koncepčních šumů
Prototypování
Workshop

Cíl

Studenti hledají cílovou skupinu a pole prezentace, kam plánují svůj magisterský projekt ve finále zasadit.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezentace a odevzdání semestrálních ateliérových prací a cvičení. Konzultace, účast ve výuce a ateliérovém provozu je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program magisterský navazující

    obor AMU , 1. ročník, letní semestr, 18 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor