Detail předmětu

Dějiny designu 2 - letní

FaVU-DEDE2-LAk. rok: 2018/2019

Předmět se zaměřuje na dějiny grafického a průmyslového designu od druhé světové války po současnost. Dominantně je zaměřen na mechanizovaně množený obraz či výrobek, věnuje se však i soliterní tvorbě a přesahům užitého a volného umění od jejich formování po období druhé světové války. Poukazuje na předobraz designérských aktivit v tradičních disciplínách rukodílné práce a užitého umění, na zrod profese designéra v období první průmyslové revoluce a její další proměny. Předmět bude vyučovat Mgr. Vít Jakubíček

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Znalost základních vývojových směrů průmyslového a grafického designu, jejich dominantních problémú a osobností.

Prerekvizity

Dějiny designu I.

Doporučená nebo povinná literatura

Sparke, P.: Století designu
Meggs, P.B.: Meggs' History of Graphic Design
Knobloch I., - Vondráček R.: Design v českých zemích 1900-2000: Instituce moderního designu (CS)
Kolesár, Z.: Kapitoly z dějin designu (CS)
Kolesár, Z.: Kapitoly z dejín grafického dizajnu (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška, prezentace digitální obrazové databáze.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro splnění zkoušky: písemný test z probrané látky, úspěšnost 80% a více.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Psychedelie v užité grafice 60. let.
2. - 3. Nástup postmoderny v 70. letech. Alchimia, Memphis a osobnost E. Sottsasse.
4. Post-punková užitá grafika, Neville Brody.
5. - 6. Postmoderna 80. let.
7. High-tech 70.-90. let.
8. Wolfgang Weingart a kalifornská "nová vlna"
9. Nástup computerů v grafickém designu.
10. David Carson a "konec tisku".
11. Konvergence moderny a postmoderny v 90. letech.
12. Prognózy dalšího vývoje designu.

Cíl

Absolvent předmětu získá historicko-teoretické zázemí, které je možno využít při řešení praktických úkolů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednáška je nepovinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3 bakalářský

    obor BIT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

  • Program magisterský navazující

    obor () , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

  • Program magisterský navazující

    obor APD , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
    obor AGD1 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
    obor AGD2 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
    obor ATD , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
    obor AIN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
    obor AEN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
    obor AVI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
    obor AMU , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
    obor AM1 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
    obor AM2 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
    obor AKG , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
    obor AM3 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
    obor AS1 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
    obor AS2 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning